Kerkbalans 2016: daling van giften zet door

In Zwolle werd de geldwervingsactie Kerkbalans begin dit jaar ingeluid door boekverkoper Wim Waanders. Om 12.00 uur luidden bekende en minder bekende Nederlanders door heel het land kerkklokken om zo aandacht te vragen voor de aftrap van de jaarlijkse actie. beeld André Dorst

De Raad voor de Plaatselijke Geldwerving (RPG) gaat er vanuit dat de actie ”Kerkbalans 2016” zorgt voor minder inkomsten. Dat meldt Kerkbeheer, het landelijke blad van de Vereniging voor kerkrentmeesterlijk beheer in de PKN. De geldwervingsactie vond in januari plaats.

Op basis van financiële gegevens van 320 kerkelijke gemeenten wordt verwacht dat Kerkbalans landelijk 175,2 miljoen euro op zal leveren. Dat is 1,9 procent minder dan in 2015 (toen 178,6 miljoen). In de prognose is al rekening gehouden met het fenomeen dat de uiteindelijke bijdragen meestal hoger zijn dan de toezeggingen van individuele kerkleden. „De daling van de opbrengsten van Kerkbalans zet dus nog steeds door, maar wel in een lager tempo dan in vorige jaren. Een lichtpuntje, gevolg van de extra inspanningen van gemeenten?” zo wordt vragend gesteld.

Gunstig lijkt te zijn dat er per lidmaat meer wordt gegeven. De laatste tien jaar is er sprake van dalende inkomsten voor Kerkbalans. In 2007 leverde de geldwervingsactie de PKN-gemeenten gezamenlijk nog 190,2 euro miljoen op.

Kerstnummer

De Raad voor de Plaatselijke Geldwerving meent dat plaatselijke kerken er goed aan zouden doen om in het komende kerstnummer van de lokale kerkbladen alweer te komen met een ‘Kerkbalansspecial’. „Niet met een overvloed aan cijfers, maar met veel feiten waaruit blijkt waarom het belangrijk is dat gemeenteleden aan Kerkbalans geven.” Uit een gehouden brainstorm blijkt dat er een „mindshift” bij plaatselijke organisatoren van de actie moet komen. „Namelijk dat Kerkbalans niet (langer) alleen een adminstratief proces van het „innen van contributie” is, maar een serieuze geldwervingsactie onder de leden die het betalen aan de kerk steeds minder als een automatisme beschouwen.”

Dat vraagt (op termijn) niet alleen een verandering van de inhoudelijke aanpak, maar ook aanpassingen in processen en de organisatie rond het plaatselijke geldwervingsproces, aldus de RPG.

---

Lees ook in Digibron:

Actie Kerkbalans door hele land ingeluid (Reformatorisch Dagblad, 18 januari 2016)

Kerkbalans: het zijn vooral de noodklokken die luiden (Reformatorisch Dagblad, 16 januari 2016)

Zorg over de kerk in een tijd van krimp (Reformatorisch Dagblad, 3 maart 2016)

Inkomsten Kerkbalans RKK dalen (Reformatorisch Dagblad, 30 juni 2016)