Kerk in Nood haalt ruim 100 miljoen euro op

beeld RD, Henk Visscher

De internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood heeft vorig jaar meer dan 106 miljoen euro ingezameld voor lijdende en vervolgde christenen wereldwijd.

De Nederlandse tak van Kerk in Nood droeg via de achterban 4,3 miljoen euro hieraan bij. Dat blijkt uit het deze week verschenen jaarverslag over 2019. Een veel beter resultaat dan begroot door bijna een miljoen extra legaten en erfstellingen.

In totaal werden ruim 5200 projecten gesponsord in 139 verschillende landen, vooral in Afrika en het Midden-Oosten, voor een totale waarde van 75,9 miljoen euro. Dit was een toename van 211 projecten ten opzichte van 2018. De projecten kwamen ten goede aan 1162 bisdommen; ruim een derde van alle rooms-katholieke bisdommen in de wereld.

Opnieuw was Afrika de regio met de meeste projecten. Bijna 30 procent van het toegewezen projectgeld werd daar ingezet voor 1766 projecten.