Kerk in Gent zoekt door concert en kookworkshop contact met de buurt

Ds. Philip de Coster is predikant van de gereformeerde kerk in Gent. Zelf raakte hij door evangelisatiewerk bij de gemeente betrokken. beeld RD
3

Hij gaf vormselcatechese in zijn eigen rooms-katholieke parochie, maar volgde ook een Bijbelstudie in de gereformeerde kerk in het Belgische Gent. In 1987 stapte Philip de Coster over naar die gemeente, waarvan hij nu predikant is. „Evangelisatie is onze belangrijkste taak.”

Interesse in een gratis Bijbel? Begin jaren tachtig krijgt Philip de Coster een folder met die vraag in de bus. Hij reageert, en kort daarna staat er iemand met een Bijbel bij hem op de stoep. Deze persoon doet evangelisatiewerk vanuit de gereformeerde kerk in Gent, in die tijd onderdeel van de gereformeerde kerk vrijgemaakt in het Zeeuwse Axel. „Hij vroeg of ik ds. Peter van der Laan, predikant in Gent, wilde ontmoeten. Dat leek me wel interessant.”

Jaren later is ds. De Coster (64) zelf predikant van de Gentse gemeente, die circa zeventig leden telt. Hij vertelt zijn verhaal in een zaaltje in de kerk in de wijk Stationsbuurt, gelegen aan de rivier de Leie. Zojuist heeft hij de kerkzaal laten zien, in een voormalig kindertheater. Op zondagochtend zitten er zo’n vijftig kerkgangers. ’s Avonds bezoeken gemiddeld tien personen de catechismusdienst.

Het kerkgebouw werd midden jaren negentig uitgebreid met een ontmoetingsruimte door het naastgelegen pand, ooit een timmerwerkplaats, erbij te betrekken. Hier wordt komend voorjaar een expositie ingericht over het 40-jarig bestaan van de gemeente. Inmiddels maakt ze tien jaar als zelfstandige kerk deel uit van de vrijgemaakte classis Zeeland. Ook is ze een van de acht kerken die zijn aangesloten bij het Gereformeerd Overleg Vlaanderen.

Bijbelcursus

Ds. De Coster is sinds 2008 de eerste Vlaamse predikant van de gemeente. Hij groeide op in een rooms-katholiek gezin in het Belgische Schaffen, waar zijn vader als beroepsmilitair gelegerd was. Op zijn achttiende vertrok hij naar Gent voor de universitaire studie burgerlijk bouwkundig ingenieur. Na afronding daarvan kreeg hij een baan op de universiteit. Hij trouwde met Frieda en het stel vestigde zich in de stad.

„We gingen wekelijks naar de katholieke kerk en zochten manieren om ons geloof meer vorm te geven. Ik ben toen vormselcatechisatie gaan geven”, vertelt ds. De Coster. Zijn Bijbelkennis beperkte zich in die tijd grotendeels tot het Nieuwe Testament. „Door het contact met ds. Van der Laan ben ik in zijn kerk een Bijbelcursus gaan volgen. Ik ging de rode draad van Genesis tot Openbaring ontdekken. Heel waardevol.”

Intussen gaf hij nog steeds vormselcatechese in zijn parochie. Gaandeweg kwam hij tot de conclusie dat diverse rooms- katholieke leerstellingen, bijvoorbeeld de zogeheten Mariatenhemelopneming, niet in de Bijbel zijn terug te vinden. „Voor mijn vrouw en mij werd het duidelijk dat we een keus moesten maken. We hebben het als leiding van de Heilige Geest ervaren dat we in 1987 belijdenis hebben gedaan in de gereformeerde kerk, zes jaar na ons eerste contact met ds. Van der Laan. Dat maakt mij geduldig in het evangelisatiewerk.”

Nadat hij in 2004 zijn baan kwijtraakte, begon hij een driejarige studie aan de Theologische Universiteit Kampen (Broederweg), ter voorbereiding op het predikantschap. „Ik was twee periodes ouderling geweest en had het verlangen meer te doen in Gods Koninkrijk.”

De kleine gemeente die hij nu als predikant dient, wil van betekenis zijn voor de stad. „Evangelisatie zien we als onze belangrijkste taak”, zegt ds. De Coster, die zaterdag op de missionaire conferentie ”Kerk-zijn op de rand” in Utrecht een workshop over ”gastvrijheid en ontmoeting” verzorgt.

De gemeente richt zich vooral op evangelisatie door relatie. „Onze visie is dat je het Evangelie het beste kunt brengen bij mensen met wie je een band hebt: familie, vrienden, collega’s. Dergelijke contacten bieden de mogelijkheid mensen uit te nodigen: Kom eens naar de kerk. Dat werkt beter dan folderacties, is onze ervaring.”

Omdat de stap naar een zondagse eredienst voor veel mensen groot is, organiseert de kerk tal van laagdrempelige activiteiten. Ds. De Coster wijst op de poster van een nieuwjaarsconcert. Hierbij trad deze maand voor het eerst een koor uit de buurt in de kerk op. Ook door bijvoorbeeld een cursus bloemschikken of een kookworkshop ”Bijbelse kost” probeert de gemeente met wijkbewoners in contact te komen.

Eén middag per week is de Bijbelwinkel naast de kerk geopend. „We zitten niet op zo’n goede locatie voor zo’n winkel, maar ook daar ontstaan soms contacten.”

Schoolklassen

Een mooie ontwikkeling vindt ds. De Coster de samenwerking met een atheneum in Gent dat jaarlijks een Dag van de levensbeschouwing organiseert. „Voor het godsdienstonderwijs kiezen leerlingen zelf een richting, maar op die dag maken ze kennis met een andere levensovertuiging. Hier komen dan groepen die ik iets over de eigenheid van onze gemeente mag vertellen, waarbij ook het Evangelie van Christus naar voren komt.”

Jaarlijks biedt de kerk een cursus Christianity Explored aan voor wie meer wil weten over de Bijbel. „Dit is een gereformeerd alternatief voor de Alpha Cursus, dat in Londen is ontwikkeld. Er zijn jaren geweest dat we één deelnemer hadden. Dan deden er ook enkele gemeenteleden mee. Soms hebben we vier of vijf deelnemers van buitenaf.”

Vorig jaar deden zes mensen belijdenis. Vijf van hen waren door uiteenlopende relaties met de kerk in contact gekomen. „Dat gebeurt niet ieder jaar”, zegt ds. De Coster. „Maar vrucht op het werk is voor mij niet alleen groei van het aantal leden. We krijgen steeds meer contacten en gelegenheden waarbij we het Evangelie mogen doorgeven. Dat beschouw ik ook als vrucht. Wij kunnen Gods Woord bij het oor brengen en het is het werk van de Geest om het naar het hart te brengen.”

Dit is het eerste deel van een tweeluik over missionair en diaconaal werk in Gent.