„Kerk heeft eigen plek in privacydebat”

Daniëlle Woestenberg van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. beeld Dirk Hol.

Het is goed dat kerken nadenken over de bescherming van persoonsgegevens, en op dat punt praktische maatregelen nemen, zegt Daniëlle Woestenberg van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. Maar ze vindt het nog te vroeg om reglementen op te stellen. „Eerst moet het gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens zijn gevoerd.”

Eind mei treedt in Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze wet geeft burgers sterkere rechten als het gaat om de bescherming van hun persoonsgegevens. Bedrijven en organisaties zullen aan strengere regels moeten voldoen. De positie van kerken is anders dan die van een bedrijf of sportvereniging, onderstreept Daniëlle Woestenberg, secretaris van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). Het CIO voert gesprekken met de overheid en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de invoering van de nieuwe wet.

Woestenberg: „Het is goed als kerken nadenken over de vraag: wat registreren we van wie, met welke reden, en voor hoe lang? Meer principieel kom je op het punt hoe de AVG zich verhoudt tot het kerkelijk leven. Kerken hebben hun eigen inrichting als uitvloeisel van de vrijheid van godsdienst. Dat leidt er toe dat je met je ledenregistratie, maar ook met de registratie van sacramenten anders om mag gaan.”

Woestenberg wijst op artikel 91 van de AVG, dat een bepaling bevat over de kerken. „Ik merk dat weinig mensen dit artikel in beeld hebben, zelfs in de kerkelijke wereld. De AVG respecteert de kerken met hun eigen inrichting. Daar moeten we het eerst maar eens over hebben met elkaar. Het inhoudelijke gesprek met de AP is hierover nog niet gevoerd. Dat is de achtergrond van waarom ik kerken tot rust maan. Je ziet nu soms welwillende kerkleden die formulieren en reglementen gaan maken. In opdracht van kerken kijken diverse consultants daarnaar. Maar hun mening blijft een particuliere opvatting zolang de AP geen bevestiging heeft gegeven. En uiteindelijk heb je dan nog geen rechtszekerheid.”

De CIO-secretaris bepleit een benadering waarbij de kerken zélf duidelijk maken op welke manier ze bepaalde principes in hun statuten hebben geregeld. „Uit die onderwerpen kan in overleg met de AP een kader worden gevormd, waarop de AP vervolgens toezicht kan houden. Dat is een benadering van onderaf, waarbij de eigenheid van de kerken gewaarborgd blijft. Het CIO kan in dat overleg een tussenschakel vormen.”