Keller: Geven van tienden is minimumeis

Tim Keller. Foto Redeemer Presbyterian Church Redeemer Presbyterian Church

NEW YORK – Maar weinig christenen zetten 10 procent van hun inkomen opzij voor hulp aan armen en behoeftigen. Toch is het geven van tienden een minimumeis van vrijgevigheid en recht doen, vindt Tim Keller, predikant van Redeemer Presbyterian Church in New York. Hij pleit voor offerende liefde.

Keller erkent dat „recht doen” een wat verdacht woord is voor veel orthodoxe christenen. Die denken bij het opkomen voor de zwakken in de samenleving als snel aan vrijzinnigheid, activisme en een teloorgang van geestelijk leven.

Maar dat is niet terecht, vindt Keller. Betrokkenheid bij het lot van de armen en de klassieke Bijbelse leer zijn juist onlosmakelijk met elkaar verbonden. „Het is vandaag een betrekkelijk zeldzame combinatie, maar dat zou het niet moeten zijn. Wanneer de Geest ons doet begrijpen wat Christus voor ons gedaan heeft, is het resultaat een leven dat opgaat in daden van gerechtigheid en compassie met de armen.”

Hoe christenen vanuit de genade van God recht kunnen doen aan anderen, beschrijft Keller in zijn boek ”Generous Justice”. Dat verschijnt deze week bij uitgeverij Van Wijnen in Franeker in een Nederlandse vertaling: ”Ruim baan voor gerechtigheid”.

De belangrijkste Bijbelse drijfveer om recht te doen, is Gods genade. Keller pleit voor een offerende levenstijl. „Mensen die door genade zijn veranderd, moeten als het ware een permanente vastentijd ingaan. Materialisme en zelfverwennerij moeten verdwijnen en plaatsmaken voor een offerende levensstijl van geven aan behoeftigen.”

Hoe kunnen christenen zich zo’n „offerende levenstijl” eigen maken?

„Het moet beginnen met zó vrijgevig te zijn met ons geld dat we niet kunnen leven zoals we wel zouden willen. Christenen zullen groeien in deze levensstijl naarmate God in hun hart werkt.”

Tienden geven is voor christenen een minimumeis, stelt u. Legt u hun daarmee geen nieuwe wet op?

„Vrijgevigheid is een vereiste voor christenen, net zoals het liefhebben van je naaste dat is. Jezus vindt het geven van tienden goed, maar Hij zegt dat het op zichzelf niet genoeg is. Christenen hebben niet minder aan God te danken en zijn niet minder door Hem gezegend dan oudtestamentische gelovigen. We moeten daarom niet denken dat Gods maatstaf voor vrijgevigheid bij nieuwtestamentische christenen anders zou zijn dan bij oudtestamentische gelovigen. Hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal er van hem worden gevraagd.”

Wat betekent het dat God Zich persoonlijk identificeert met de zwakken in de samenleving?

„De Bijbel laat zien dat God in het bijzonder betrokken is bij het welzijn van weduwen, wezen, vreemdelingen en de zwakste en kwetsbaarste leden in de samenleving, omdat niemand voor hen pleit. Belediging van de armen is belediging van God.

In het Spreukenboek zien we hoe God Zich symbolisch identificeert met de armen. Maar in het leven en sterven van Jezus blijkt dat God Zich letterlijk identificeert met de armen en uitgestotenen. De vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waar Hij het hoofd kan neerleggen.”

Wat adviseert u kerken in Nederland die willen beginnen met het bieden van hulp aan armen en zwakken in de buurt?

„Ik geef toe dat mijn boek is geschreven vanuit een Amerikaanse context. Ik ben niet erg bekend met de Nederlandse samenleving en ik heb ook nooit de kans gehad er een bezoek aan te brengen. Maar over het algemeen is de beste manier om in de buurt te zoeken naar zwakke en kwetsbare mensen. Dat kunnen ouderen zijn, maar ook alleenstaande ouders, chronisch zieken of gehandicapten, of mensen die in sociale huurwoningen wonen omdat ze arm zijn. Zoek naar de kwetsbare bevolkingsgroepen in je dorp of stad en kijk of je kunt helpen.”

Mag sociale gerechtigheid een middel zijn voor evangelisatie?

„Nee, ik denk dat we recht moeten doen omdat mensen naar het beeld van God zijn geschapen. Maar aan de andere kant gaan Woord en daad, evangelisatie en sociale gerechtigheid gelijk op. Recht doen is onlosmakelijk verbonden met de prediking van genade. Rechtvaardiging door het geloof leidt tot recht doen, en recht doen kan velen doen uitzien naar rechtvaardiging door het geloof.”