Kandidaat H. E. P. Fortuyn bevestigd in gg Zwijndrecht

Rechts: (toen nog) kandidaat H. E. P. Fortuyn. beeld Fotografie Willem van Cappellen

Kandidaat H. E. P. Fortuyn is woensdagmiddag bevestigd als predikant van de gereformeerde gemeente in Zwijndrecht.

De dienst werd geleid door ds. P. Mulder. Deze preekte over Zacharia 4:6, met als thema ”Het geheim voor de dienaar.” Aan de handoplegging namen deel de predikanten P. Mulder, C. Sonnevelt, L. Blok, G. Clements en A. Verschuure en ouderling N. J. Teerds. In de avonddienst deed ds. Fortuyn intrede met een preek over Jeremia 21:8. Het thema was ”Gods wegen voorgesteld”. Hij werd toegesproken door ds. G. J. N. Moens namens het curatorium van de Theologische School, ds. Sonnevelt namens de classis Ridderkerk en de particuliere synode Zuid-West, wethouder T. Jansen, ds. F. Maaijen namens de plaatselijke kerken en predikanten, student M. L. Dekker namens de studenten van de Theologische School en ouderling N. J. Teerds.

---

Lees ook in Digibron:

Curatorium GG stelt drie kandidaten beroepbaar (RD.nl, 13-06-2018)

Mededeling Curatorium Theologische School Gereformeerde Gemeenten - toelating (De Saambinder, 29-05-2014)