Kand. D. H. J. Folkers bevestigd tot predikant hhg Abbenbroek

Ds. D. H. J. Folkers. beeld RD, Anton Dommerholt
2

Kand. D. H. J. Folkers, afkomstig uit Apeldoorn, is zondag bevestigd als predikant van de hersteld hervormde gemeente in Abbenbroek.

Bevestiger dr. R. van Kooten uit Apeldoorn bediende het Woord uit 2 Timotheüs 1:6-8. Het thema van de preek was ”Mijn geliefde zoon, wees vrijmoedig in de dienst des Heeren”, met als aandachtspunten: ”door Gods genadegave aan te wakkeren”, ”door de al gegeven bronnen aan te boren” en ”door je bereidheid voor Jezus te lijden”.

Aan de handoplegging namen allereerst ds. A. A. F. van de Weg en ds. J. Koppelaar deel, de vorige twee predikanten van Abbenbroek. Daarna volgden ds. J. Westerink, ds. J. Storm, ds. C. Gielen, ds. J. C. den Ouden, ds. L. Krooneman, ds. J. R. van Vugt, ds. G. J. Noordermeer, ds. W. van Klinken, ds. J. van den Os, ds. D. C. de Pater, ds. J. Domburg, ds. T. A. Bakker, ds. G. K. Terreehorst en bevestiger dr. Van Kooten.

In de avonddienst deed ds. Folkers intrede. Hij bediende het Woord uit Lukas 16:29. Het thema van de preek was: ”Wij hebben Mozes, de profeten en de apostelen, dat wij die horen”, met als aandachtspunten: Jezus doet deze uitspraak ”in een aangrijpende gelijkenis”, ”om ons ernstig te waarschuwen” en ”omdat Hij onze redding op het oog heeft”.

Na de dienst werd ds. Folkers toegesproken door J. van den Os namens de kerken in Nissewaard; door ds. J. W. van Estrik als oud-consulent, namens de classis Zuid-West; en namens kerkenraad en gemeente door de scriba, H. C. Koreneef, die de nieuwe predikant de Morgenzang vers 3 en 6 liet toezingen.