Kand. Boudewijn bevestigd tot predikant gg Barneveld-Centrum

Kerkgebouw van de gereformeerde gemeente Barneveld-Centrum. beeld RD, Henk Visscher
2

Kand. E. J. Boudewijn is woensdagmiddag bevestigd tot predikant van de gereformeerde gemeente (gg) van Barneveld-Centrum.

De bevestigingsdienst werd geleid door ds. L. Blok uit Gorinchem, docent aan de Theologische School te Rotterdam. Als tekst voor de bevestiging had hij genomen 2 Korinthe 2:17, met als thema ”De rechte evangeliedienaar”.

Aan de handoplegging namen deel, naast ds. L. Blok, ds. G. J. van Aalst, ds. B. J. van Boven, ds. M. Joosse, ds. C. van Krimpen, ds. P. Mulder en ouderling G. Pater.

Woensdagavond deed ds. Boudewijn intrede, vanuit Galaten 6:14. Het thema voor deze dienst was: ”Paulus' roemtaal”.

Na de preek sprak ds. Boudewijn een dankwoord, ook aan de gereformeerde gemeente in Nederland, voor het belangeloos ter beschikking stellen van haar kerkgebouw. Daarna werd hij toegesproken door ds. A. Schot namens het curatorium en de docenten van de Theologische School, door ds. B. J. van Boven namens de classis en particuliere synode Oost, door burgemeester dr. J. W. A. van Dijk namens B&W, door student G. P. van Nieuw Amerongen namens de studenten, door ds. J. Roos namens de plaatselijke kerken en door ouderling G. Pater namens de kerkenraad en gemeente van Barneveld-Centrum, die hem nog liet toezingen Psalm 121 de verzen 1 en 3.

Ten slotte legde ds. Boudewijn voor het eerst de zegen op de gemeente.

De gemeente Barneveld-Centrum was, sinds het vertrek van ds. D. de Wit naar Borssele, maar 6 maanden vacant.

Lees ook:

Kand. E. J. Boudewijn neemt beroep aan naar gg Barneveld-Centrum (RD.nl, 20-06-2017)

Curatorium GG stelt vier studenten beroepbaar (RD.nl, 14-06-2017)

Ds. De Wit neemt afscheid van gg Barneveld-Centrum (RD.nl, 23-03-2017)

‘Ik mag zeggen dat ik het graag doe...’ : Vanuit de Commissie Catechese -vier studenten van de Theologische School over de catechese- (De Saambinder, 16-10-2014)

Curatorium GG neemt vier studenten aan - o.a. toelating E. J. Boudewijn (Reformatorisch Dagblad, 30-05-2013)