Jongeren GGiN denken na over vervolgde kerk in Noord-Korea

De eerste landelijke themadag voor jongeren (16+ ) van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland trok ongeveer 570 bezoekers. beeld André Dorst

„God is aan het werk om de kerk van Noord-Korea te herstellen. Hij gedenkt aan het bloed van de martelaren, de vele tranen en de vele gebeden die tot Hem opgezonden zijn.”

Dit zei een anonieme spreker die werkt onder Noord-Koreanen tijdens de eerste landelijke themadag voor jongeren (16+) van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN). De bijeenkomst, in kerkgebouw De Hoeksteen in Barneveld, ging over de vervolgde kerk in Noord-Korea en werd georganiseerd door het deputaatschap hulp bij bijzondere noden van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Thema was: ”In vrijheid gevangen. Leren van de vervolgde kerk”.

De spreker, wiens naam uit veiligheidsoverwegingen niet genoemd mocht worden, werd vertaald door een lid van het deputaatschap. Hij bracht verslag uit van het werk in het grensgebied van China en Noord-Korea. Daar worden bijvoorbeeld Noord-Koreanen opgevangen die het land ontvlucht zijn. Met hen wordt gesproken over het Evangelie en zij ontvangen Bijbelonderwijs. Het aangaan van een relatie noemde hij een goed middel om deze mensen met het Evangelie in aanraking te brengen.

Verder worden er Bijbels naar Noord-Korea gezonden, vaak in digitale vorm. De organisatie die dit doet, heeft contact met ondergrondse kerken in veel Noord-Koreaanse steden en geeft financiële steun aan kerkleiders. Ook helpt men vrouwen uit Noord-Korea die verkocht zijn aan Chinese boeren.

De hulpverlener toonde zich optimistisch. „De tijd van het herstel van Noord-Korea komt dichterbij. Er is een zwarte markt ontstaan. De economie krijgt een meer open karakter, waardoor meer informatie het land binnenkomt. God is aan het werk om de kerk van Noord-Korea te herstellen. Hij gedenkt aan het bloed van de martelaren, de vele tranen en de vele gebeden die tot Hem opgezonden zijn.”

Tijdens de vragenbespreking vroeg hij de jongeren voor Noord-Korea te bidden. Hij vertelde dat dit in veel landen gebeurt en noemde als voorbeeld Brazilië, waar 20.000 christenen drie keer per dag voor Noord-Korea bidden.

Ook vertelde hij van een Noord-Koreaanse kerk van twaalf personen die via een smokkelaar een brief met opbeurende Bijbelteksten stuurde. De leden van de gemeente werden allemaal gearresteerd en naar een kamp gestuurd. Gemeenten bestaan doorgaans uit circa vijf leden, om het gevaar van ontdekking zo klein mogelijk te houden, zei de man. Soms lukt het om de politie om te kopen, zodat zij toestaat dat er een wat grotere samenkomst wordt georganiseerd.

Ondanks dit alles zag hij het niet somber in. „De mensen in Noord-Korea zijn ontevreden”, aldus de hulpverlener. „Ze geloven de regering in Pyongyang niet meer en staan open voor nieuwe dingen. Dat kan de boodschap van de Bijbel zijn.”

Tijdens de themadag sprak ook een vrouw die Noord-Korea onlangs bezocht. Wat haar opviel, waren de portretten in de huiskamers en de standbeelden van de leiders, die als God vereerd worden. Zij sprak niettemin van kleine lichtpuntjes en liet zien dat de boodschap van het Licht toch, zij het op een heel summiere wijze, wordt doorgegeven. „God vergadert Zijn kerk zelfs in de meest gesloten landen.”

De bijeenkomst werd geopend door ds. J. A. Weststrate, voorzitter van het deputaatschap. Hij mediteerde over de geschiedenis van Paulus en Silas in de gevangenis in Filippi (Handelingen 16). „De gevangenen hoorden het gezang van Paulus en Silas. De verdrukte kerk in de gevangenis mocht gaan bloeien. Als de kerk gaat bloeien, komt de verdrukking. Als de kerk verdrukt wordt, gaat zij bloeien.”

Ouderling A. Bolier besloot de bijeenkomst met een appelwoord.