Jonge gemeente in Sliedrecht groeit snel

Kerk in de Alblasserwaard
beeld RD
4

De gereformeerde gemeente van Sliedrecht is jong in dubbel opzicht. Ze bestaat nog geen acht jaar als zelfstandige gemeente. En de gemiddelde leeftijd van de (doop)leden is 26 jaar.

Het was in 2011 nog maar de vraag of er in Sliedrecht wel een zelfstandige gemeente kon komen, vertelt ouderling H. Kroon, in de woonkamer bij ouderling A. Kolders. „De gereformeerde gemeente van Hardinxveld kon niet verder uitbreiden. Sliedrecht was een afdeling van die gemeente. Op 2 december 2011 werd Sliedrecht zelfstandig. We begonnen toen met 550 leden en doopleden. Op 1 januari van dit jaar hadden we er 1111. Zo’n verdubbeling hadden we van tevoren nooit verwacht.”

Vaak krijgen Kolders en Kroon de vraag waar de kerkgangers in Sliedrecht vandaan komen. „In de eerste jaren was het toch wel een toestroom uit de verschillende kerken in de omgeving”, stelt Kroon. „De afgelopen drie jaar is het vooral eigen groei, met de laatste jaren een toename van zo’n vijftig leden per jaar.”

Maar, haast Kroon zich erbij te zeggen, het gaat niet om het aantal. „Het belangrijkste is wat nodig is op weg en reis naar de nimmer eindigende eeuwigheid.” Kolders sluit zich daarbij aan: „We mogen hierin de gunst van de Heere opmerken. Hij bewijst ons Zijn goedertierenheden. Maar wij zijn echt niet beter dan andere kerken of gemeenten. Als we dit alles zien als iets van onszelf, komt er niets van terecht”.

beeld RD

Kerkenraad

Al binnen een jaar kreeg de gemeente een eigen predikant in de persoon van ds. A. T. Huijser. Hij dient de gemeente inmiddels bijna zeven jaar. De kerkenraad is sinds 2011 flink groter geworden. De gemeente had in het begin drie ouderlingen, onder wie Kroon, en twee diakenen. Op dit moment hebben zeven ouderlingen, zes diakenen en de predikant zitting in de kerkenraad. Een kerkenraadslid, ouderling Broere, overleed vorig jaar. Kolders: „Ik heb veel bezoeken samen met hem mogen doen. Daarom mis ik hem wel. Maar hij heeft een rijk getuigenis mogen geven.”

Gebed

Ook in een snel groeiende gemeente is het een belangrijke zaak dat er gebed van de gemeente voor de kerkenraad is, aldus Kolders. „Als we zelf gaan beginnen, zijn de banken van de kerkenraad zó gevuld, hoor. Maar dat is niet zoals het hoort. Je moet op de knieën beginnen en het aan de Heere voorleggen. Dan mogen we opmerken dat er sprake is van saamhorigheid in de kerkenraad.”

Direct

Maar mensen –en dus ook kerkenraadsleden– in de Alblasserwaard zijn toch direct en zeggen waar het op staat? „Natuurlijk is het overal weleens wat”, zegt Kolders. „We zeggen de dingen open tegen elkaar en we verstaan elkaar vanuit de liefde voor Gods Woord. Dan moet je bij jezelf te rade gaan als je merkt dat de Heere iets niet in stand houdt. Vraag dan maar: Ben ík er de oorzaak van? Ook als je schuld hebt, moet je dat durven zeggen. Dat geeft rust voor je ziel. Als je werkelijk als broeders in de consistorie mag komen, in afhankelijkheid, dan is dat iets van de goedheid des Heeren. Dan mag je elkaar tot een hand en een voet zijn.”

Kroon vult aan: „Goede leiding is noodzakelijk. De predikant heeft daar een zekere sturing in. In de prediking moet het aankomen op de wedergeboorte en de noodzaak van de toepassing van Christus aan onze zielen. Het is het eenzijdige werk van de Heere. Het komt van boven naar beneden, zoals onze predikant het weleens uitdrukt.”

beeld RD

Kolders: „Er mag tijdens de kerkdiensten geluisterd worden. Dat is verblijdend. Er wordt wel gezegd dat er vroeger veel doorgeleide mensen waren. Dat is zeker waar. Maar ik merk in het bezoekwerk ook op dat in de gezinnen de vraag leeft: Hoe wordt het mijn deel? Het gaat om het sobere Woord van God en het eenzijdige werk van de Heere.”

Kroon: „Dat geldt ook voor de leesdiensten. We lezen daarin weinig preken van oudvaders, maar wel van bijvoorbeeld Wulfert Floor en ds. G. van Reenen.”

Plafonnetje

De kerkmuren in de Alblasserwaard zijn niet zo hoog. Kolders weet er alles van; hij komt al jaren bij de samenkomsten van de vrije evangelisatie in De Til in Giessenburg. „Daar zaten we vroeger in een huiskamer, met een heel laag plafonnetje. Zulke bijeenkomsten vergeet je niet meer. De oud gereformeerde ds. C. Smits noemde het daar ook wel „de spelonk van Adullam.” Daar kwamen predikanten als ds. E. Venema, ds. L. Gebraad en ds. P. J. Dorsman. Er gaan nog altijd predikanten voor uit verschillende kerkverbanden. Ds. Huijser is er onlangs ook voorgegaan.”

Ook in praktische zaken blijken de contacten tussen verschillende kerken in de regio goed. In de periode van de werkzaamheden aan het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente konden de kerkgangers terecht in de Beth-Elkerk van de plaatselijke christelijke gereformeerde kerk. Dat ging in goed onderling overleg, zegt Kroon. De christelijke gereformeerden hopen volgend jaar, als de Beth-Elkerk verbouwd wordt, gebruik te maken van de Boazkerk van de gereformeerde gemeente. „De contacten zijn goed. Ds. C. P. de Boer en ds. Huijser ontmoeten elkaar ook regelmatig.”

Nieuwbouwwijk

Kolders en Kroon zijn zeer bereid om het uitgebreide kerkgebouw te laten zien. Het staat aan de rand van de nieuwbouwwijk Baanhoek, pal naast rijksweg A15 en de MerwedeLingelijn. Het gebouw, dat in 2011 is opgeleverd, werd vorige maand opnieuw in gebruik genomen. Om genoeg plaats te kunnen bieden aan alle kerkgangers is er onder meer een galerij aangebracht. Voor de zondagsschool, waar enkele honderden kinderen naartoe gaan, is nu voldoende zaalruimte beschikbaar. „Het gebouw is maximaal uitgebreid, omdat zo’n kans zich in de toekomst niet meer voordoet”, licht Kroon toe.

Het bedehuis is verbonden aan de gebouwen van de scholen De Akker en De Rank, die beide speciaal onderwijs aanbieden. „De scholen maken ook van de zalen gebruik”, vertelt Kroon. „Zo wordt het gebouw doordeweeks ook overdag benut.”

Voor het parkeren kunnen kerkgangers naast de kerk terecht. Er zijn afspraken gemaakt met de nabijgelegen sportschool, aan de andere kant van het spoorviaduct. „Zo leveren de auto’s geen overlast op voor de buurt.”

Baggerdorp

Sliedrecht verandert; zo veel wordt in de omgeving van de kerk wel duidelijk. Kolders: „Sliedrecht is vanouds een baggerdorp. Er is hier een hoop rijkdom gekomen, met alle gevolgen van wereldgelijkvormigheid van dien. Al is dat niet alleen in Sliedrecht of in de Alblasserwaard zo; je ziet in heel Nederland wat de gevolgen zijn van de toegenomen welvaart. En laten we eerlijk zijn: we hoeven ook daarin maar bij onszelf te beginnen. Wíj hebben gezondigd. En wat is dan het grootste wonder: dat de Heere ons nooit beschaamd heeft.”

Aar

Binnen en buiten de Boazkerk zijn er meerdere verwijzingen naar de geschiedenis uit het Bijbelboek Ruth. Tussen de tegels voor de ingang verwijst de afbeelding van een aar naar de akker van Boaz. Binnen, op een schilderij aan de muur, staan Ruth en Boaz afgebeeld. In de consistorie hangt een plaat van de Synode van Dordrecht (1618-1619).

De gemeente maakt gebruik van een elektronisch orgel. „Dat blijft ook nog wel even zo”, zegt Kroon. „Een nieuw orgel is een kostbaar project.” Ook elders in het gebouw is gelet op functionaliteit. De banken op de nieuwe galerij zijn zo gemaakt dat de Bijbels en psalmboekjes rechtop tegen de leuning kunnen staan en niet tegen iemands rug aan drukken. Er is ook een klimaatbeheersingssysteem in het gebouw. Maar het belangrijkste is toch wel dat het ruimtegebrek is opgelost, aldus Kolders. „We hebben nu weer plaats voor alle kerkgangers.”

„Aandacht voor jeugd in preek”

Marijke Cammeraat (20) uit Sliedrecht gaat al sinds de oprichting van de gereformeerde gemeente (gg) in Sliedrecht naar de Boazkerk. Daarvóór waren zij en haar familie lid in Hardinxveld-Giessendam. Cammeraat, die in het dagelijks leven werkt in verpleeghuis Salem in Ridderkerk, zag hoe steeds meer mensen lid werden van de gemeente. „Ik vind het gezellig dat er veel jonge mensen in de gemeente zijn. Maar dat niet alleen. Je merkt dat er in de preek ook veel aandacht gegeven wordt aan jongeren. Dat vind ik goed, omdat preken voor jongeren best lastig te begrijpen kunnen zijn.” In het afgelopen catechisatieseizoen zat Marijke in een groep met zo’n dertig jongeren. Ze vindt het fijn dat er zo veel jeugd is, al heeft dat ook weleens nadelen. „In een kleinere groep zeg je toch sneller iets dan wanneer je met een grote groep bij elkaar zit.”

Marijke Cammeraat. beeld RD

Jongste gg in Alblasserwaard

Met de stichting van de gereformeerde gemeente (gg) in Sliedrecht telt de Alblasserwaard sinds december 2011 vier gemeenten uit het kerkverband. Alle vier hebben een eigen predikant: in Alblasserdam staat ds. C. Sonnevelt, Gorinchem wordt gediend door ds. L. Blok, Hardinxveld-Giessendam door ds. W. J. Karels en de predikant in Sliedrecht is ds. A. T. Huijser. De gemeente van Sliedrecht begon eind 2011 met 550 (doop)leden en zag dat aantal sinds haar oprichting verdubbelen tot 1111 op 1 januari 2019. De gemeente Hardinxveld-Giessendam telde op die peildatum 1496 (doop)leden, Alblasserdam 1576. De gemeente Gorinchem is met 381 (doop)leden relatief klein. De gg Sliedrecht is in de Alblasserwaard de jongste gemeente van het kerkverband. De gg Hardinxveld-Giessendam, die werd gesticht in 1909, is de oudste.

Niet ver van de grens van de Alblasserwaard zijn ook enkele gereformeerde gemeenten te vinden, onder meer in Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk (twee gemeenten) en Werkendam.