Jan Bayense: In evangelisatiewerk altijd met twee woorden spreken

beeld Niek Stam
15

We moeten in het evangelisatiewerk altijd met twee woorden spreken, aldus evangelist Jan Bayense. Hij sprak zaterdag tijdens de landelijke evangelisatiedag van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) in Lunteren. „Niets verdoezelen uit angst dat de mensen anders niet willen luisteren.”

Thema van de dag was ”Breng het Woord waar het niet meer wordt gehoord”. De bijeenkomst trok zo’n 125 bezoekers.

Bayense, evangelist in Kerkrade, begon zijn lezing door te stellen dat het duidelijk is dat we een Bijbelse opdracht hebben om het Woord te brengen waar het niet of niet meer wordt gehoord. Hij wees hierbij op Mattheüs 28:19-20. „Een geweldige opdracht met een geldingskracht tot aan vandaag.”

Veel kerkmensen zijn bang om het Evangelie uit te dragen, stelde Bayense. Hoe dat komt? Zijn mensen bang om afgewezen te worden? Dat is niet aan de orde, zo legde hij uit. „Ze vinden je best wel aardig, maar het Evangelie wijzen ze af. Ze willen hun eigen leven leven.”

Vrijmoedigheid

Om te evangeliseren heb je vrijmoedigheid nodig, maar dat is niet iets wat je niet hebt maar wat je niet wilt, aldus Bayense. „Vrijmoedigheid heeft te maken met kruisdragen en zelfverloochening.” Dagelijkse situaties zijn van belang. „Heel gewone natuurlijke contacten. Dan kun je eenvoudig getuigen Wie de Heere voor jou geworden is.”

Evangelisatiewerk is niet bedoeld om de gemeente te laten groeien, het is bedoeld om mensen naar Christus te leiden, stelde hij. Ook moeten we onze kerkelijke cultuur niet kopiëren. „Begin niet met vaste spijs, maar met melk. Wat betreft de inhoud, maar ook wat de vorm betreft.”

Sinds 2009 organiseert Bayense kinderclubs in Kerkrade, sinds 2018 ook diensten. Hij pleit ervoor om in hedendaags Nederlands te spreken. „Wij leven in een subcultuur met een eigen taal. Woorden die ons bekend in de oren klinken, zeggen mensen buiten de kerk niets. Wij hebben een kerkelijke traditie van 450 jaar, in Kerkrade een van 50 weken.”

Niet aanpassen

Ds. R. W. Mulder, hersteld hervormd predikant te Montfoort, trok in zijn openingswoord lessen vanuit Johannes 1:19-42. „Johannes typeert zichzelf als onwaardig om in dienst van God te staan. Dit is de juiste houding in het evangelisatiewerk.”

De kern van de boodschap van Johannes is het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt. „Johannes brengt een boodschap van zonde en genade en sluit daarmee aan bij wat de mensen bekend is, de ceremoniën. Daar zit een les in voor ons. We moeten de boodschap niet aanpassen aan de mens, maar wel aansluiten bij die mens.”

De boodschap van Johannes de Doper bleef niet zonder vrucht. „Waar Jezus centraal staat, daar mag en moet je vrucht verwachten. Op Gods tijd en wijze zal er vrucht op de prediking of de evangelisatie komen.”

In workshops werd het thema verder uitgewerkt. Zo sprak ds. P. den Ouden uit Katwijk over ”Grijp hen die wankelen” en mensen die zijn afgedwaald van de kerk: wat zijn de redenen van hun afhaken, wat zijn de manieren om hen te bereiken, en zijn er aanknopingspunten?

Ds. C. Rentier van Stichting Evangelie en Moslims bood handvatten voor het bereiken van moslims, en ds. C. Gielen ging in op de vraag wat het betekent om te evangeliseren rond een bestaande kerk en gemeente. Hij stelde dat het evangelisatiewerk begint op de kerkenraadstafel. „Het mag best bij de kerkenraad beginnen, maar dan het ambt aller gelovigen stimuleren, de gemeente opvoeden tot deze taak.”

Ook leden van de gereformeerde gemeente in Amersfoort waren aanwezig. Gemeentelid Gerben Heldoorn gaf een workshop over het inloophuis dat zijn gemeente in Amersfoort gestart is.