Jaarvergadering Hervormde Vrouwenbond: Geroepen om te spreken van de ene Naam

beeld RD, Anton Dommerholt
5

Profeten waren geroepen om het woord van God na te spreken, aldus scheidend voorzitter M. M. Jonker-Hakkert in haar openingswoord dinsdag bij de jaarvergadering van de Hervormde Vrouwenbond in Putten. „Kunnen wij zeggen dat we geroepen zijn om na te zeggen wat God spreekt?”

Horen en spreken. Dat is volgens Jonker kort samengevat de roeping van profeten in de Bijbel. Profeten hebben de roeping om te horen wat God spreekt en dit door te geven. Een profeet wordt in de Bijbel soms voor alledaagse dingen geraadpleegd. Hij spreekt ook over het gericht van de ballingschap en de verwoesting van de tempel. Profeten moeten de zonden van het volk aanwijzen, woorden van verlossing spreken en de komst van de Messias aankondigen. „Als Gods Geest in ons hart werkt, kunnen we niet anders dan horen wat Hij tot ons te zeggen heeft. Om vervolgens Gods Woord open te leggen, omdat dat de goede richting wijst.”

Mensen moeten het Woord eenvoudig naspreken dat er één Naam gegeven is waardoor we zalig kunnen worden, stelde Jonker. Iedere christen heeft de roeping anderen te bemoedigen, terecht te wijzen en te spreken over de grote toekomst van Zijn wederkomt, vervolgde ze. „Horen en spreken. Iedere vrouw mag dat op haar eigen plaats doen en zo op een bescheiden manier een profeet van God zijn.”

Tijdens de ledenvergadering werd melding gemaakt dat de bond kampt met een geringe afname van het aantal leden. Ook neemt het aantal belangstellenden dat de jaarlijkse bondsdag bezoekt, iets terug. Alette Kippers van de jonge vrouwenvereniging Sifra uit Rijssen gaf een aantal tips en ideeën over hoe vrouwen te werven voor de vereniging. Zoals rondkijken in de kerk, in de buurt, in de familie, bij vrienden en bij het hek van de school, of daar potentiële leden te vinden zijn. Ze vroeg ook aandacht voor geestelijke toerusting tijdens bijeenkomsten van vrouwenverenigingen. „Heb oog voor het niveau van de Bijbelstudies en zorg voor onderlinge betrokkenheid en een goede sfeer op de vereniging.” Een andere tip kwam van de vrouwenvereniging in Wilnis. Die houdt stamppotavonden, waarvoor ook mensen uit de buurt van de kerk worden uitgenodigd.

Onderscheiding

Bondsvoorzitter Jonker nam na 14 jaar bestuurslidmaatschap, waarvan 10 jaar als voorzitter, afscheid van het bestuur. Gertruud de Koeijer-Hoekman uit Bilthoven werd gekozen als nieuwe voorzitter. Tijdens de bondsdag op 27 september vindt de officiële overdracht plaats. Aan het einde van vergadering schetste de Puttense burgemeester H. A. Lambooij de „ongelooflijk brede inzet voor de samenleving” van de scheidende voorzitter, waarna hij haar de versierselen opspeldde die behoren bij de benoeming tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Als nieuw bestuurslid werd Corine de Jong uit Waddinxveen gekozen.

Tijdens de middagbijeenkomst hield Emelia van de Voorde-Giljam uit Hardinxveld-Giessendam, regiomanager bij de Lelie zorggroep, een lezing over het thema: ”Zie jij de ander! Omgaan met kwetsbare situaties in de gemeente”. Volgens haar zijn er schrijnende situaties in de gemeente en is er de overtuiging om te helpen. Lijden kan heftig zijn en het is soms moeilijk hoe daar mee om te gaan. Soms vindt iemand ongepast om hulp te vragen. Moet je dan toch hulp bieden? Verbinding maken met de ander vraagt aandacht en tijd. Zorg voor de goede balans en geeft je grenzen aan adviseerde ze. „Het is mooi om zorg samen te dragen, waarbij Gods leiding en kracht nodig is”, zei ze.