Israëlische voorganger: Opwekking gaande onder Joden in Nazareth

Ds. Salim Shalash, die voorganger is van een baptistengemeente in het Israëlische Nazareth, samen met zijn vrouw Nisreen en twee kinderen. beeld CGI

In Nazareth Illit staan vier kerken van Messiaanse Joden die belijden te geloven in Jezus als hun Verlosser. „Het is ongelooflijk wat er gebeurt”, zegt ds. Salim Shalash, voorganger van de Home of Jesus the King Church in Nazareth.

De predikant kwam donderdagavond aan op Schiphol voor het bijwonen van een Israëldag die het Comité Gemeentehulp Israël en de stichting Maluku for Israël organiseren in Houten. Ds. Shalash heeft tijd vrijgemaakt voor een ontmoeting in een hotel in Nootdorp, waar hij de nacht heeft doorgebracht. Zijn vrouw Nisreen is ook bij het gesprek aanwezig.

Ds. Shalash (1975) is een Arabier met een rooms-katholieke achtergrond. Al op jonge leeftijd zei hij het christelijk geloof vaarwel. Een ongeluk van een vriendin die in haar auto verbrandde raakte hem diep. Hij vroeg zich af wat de zin van het leven was en begon in de Bijbel te lezen. Na zijn ommekeer volgde hij een theologische studie aan het Bethlehem Bible College en het Israel College of the Bible in Netanya.

In 2009 begon ds. Shalash met een zevental mensen te bidden in zijn eigen huis in Nazareth. Er ontstond een Arabische kerk, die snel groeide. Momenteel telt de baptistengemeente, met de naam Home of Jesus the King Church, 110 leden. Bij een dochtergemeente in Haifa zijn zeventien leden aangesloten.

Ds. Shalash heeft plannen voor de bouw van een nieuw kerkgebouw met vier bouwlagen. De kosten bedragen 2 miljoen euro. De onderste verdieping is bestemd voor de kerk, daarboven moeten ruimtes komen voor humanitaire hulpprojecten, de derde etage is bestemd voor media en bovenin het gebouw worden gastenverblijven gerealiseerd.

Oude Testament

Kenmerkend voor ds. Shalash als theoloog is zijn liefde voor het Oude Testament. „Bijna elk verhaal daarin verwijst naar Jezus”, zegt hij. Als voorbeeld noemt hij de geschiedenis van Abraham en Izaäk. Abraham vergelijkt hij met God de Vader en Izak met Jezus. Moria is volgens hem dezelfde plaats als Golgotha. „De twee dienaren van Abraham zien op de twee moordenaars aan het kruis, terwijl het hout dat Izak op zijn schouders droeg, verwijst naar het kruis dat door Christus gedragen werd.”

Kenmerkend voor de manier waarop hij zich opstelt, is zijn liefde voor het volk Israël. „Sommigen zeggen dat het Joodse volk vanwege ongehoorzaamheid heeft afgedaan voor God. Christenen zijn echter even ongehoorzaam als Joden. Ik verwonder me erover dat bepaalde zonden, bijvoorbeeld in relatie tot het huwelijk, in grote delen van de christelijke kerk niet meer als zonden gezien worden. Op de kansel wordt vaak alleen over Gods liefde gesproken. Maar God is ook een God Die de zonde haat en straft. Als daar meer over gesproken werd, zouden meer mensen Christus nodig hebben als hun Verlosser.”

Goede verstandhouding

Ds. Shalash is blij met de goede verstandhouding tussen zijn christelijke gemeente en de Messiaanse gemeenten. Hij gaat regelmatig voor in twee van deze gemeenten in Nazareth Illit. „Het is nieuw dat Messiaanse Joden en Arabische christenen in liefde samenleven”, stelt hij.

De christen-Arabier ziet de laatste jaren grote veranderingen. „De contacten met de orthodoxe Joden zijn en blijven moeilijk. Ik spreek wel met hen, maar krijg dikwijls geen antwoord. Heel anders is het met seculiere Joden. Zij staan open voor gesprekken en gaan in steeds grotere getale geloven in Jezus als de Messias.”

Dat heeft hij één keer van nabij meegemaakt. Het betrof een arme Joodse vrouw aan wie hij een voedselpakket bracht. Ds. Shalash: „Ze was verwonderd dat een Arabier haar hielp. Ik zei dat het kwam door onze Verlosser en haalde teksten uit Jesaja 53 en Psalm 22 aan. Ze bezoekt nu een Messiaanse gemeente in Nazareth Illit.”

Als hij hierover spreekt, wordt de predikant heel enthousiast. Naar zijn inschatting zijn er al meer dan 30.000 Messiaanse gelovigen in Israël en groeit dat aantal explosief. De voorganger vertelt dat er alleen in Nazareth vorig jaar meer dan honderd Joden zijn gaan geloven in Jezus als hun Messias. „Vijf jaar geleden was het moeilijk om in Nazareth Illit een Jood te vinden die in Jezus geloofde”, voegt hij eraan toe. „Nu is het bijna andersom. Er is sprake van een opwekking, een tsunami. Het is ongelooflijk wat er gebeurt. Net als bij de wonderbare visvangst.”