Internationale conferentie over roeping kerk bij polarisatie

De tweejaarlijkse conferentie van IRTI vindt plaats in de Vrije Universiteit te Amsterdam. beeld RD, Henk Visscher

Het International Reformed Theological Institute (IRTI) belegt van donderdag tot zondag een conferentie over polarisatie. Het thema raakt een gevoelige snaar, stelt prof. dr. P. H. Vos (49), directeur van het instituut.

Het internationale netwerk, dat uitgaat van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), belegt sinds 1995 elke twee jaar een conferentie voor theologen met een gereformeerde achtergrond. Het thema van dit jaar, polarisatie, heeft mensen geraakt, merkte prof. Vos aan de hoge respons op de oproep tot het insturen van papers. „Die resulteerde in vijfenzestig presentaties in parallelle sessies. Honderd theologen uit twaalf landen mogen we verwelkomen.”

Op de conferentie staat de vraag centraal wat de roeping van de kerk is te midden van polarisatie. De tegenstellingen nemen volgens de hoogleraar protestantse geestelijke verzorging aan de PThU toe. „Polarisatie is dat je jezelf sterk maakt door je af te zetten tegen een ander. Het is een opgave voor de theologie de toenemende tegenstellingen te doordenken. Met de conferentie willen we die ook overbruggen.”

Een waaier van subthema’s komt op de conferentie langs, van het debat over de doop op de Dordtse synode (1618-1619) tot hoe de nationale kerk te midden van secularisatie kan overleven.

Ook het polariserende nationalisme komt aan de orde, vertelt de hoogleraar. „Vanuit de gereformeerde traditie belijden we de eenheid in de ene Heer Jezus Christus, te midden van diversiteit. Nationalisme kan daarom nooit het belangrijkste voor een christen zijn. Het lid zijn van de kerk gaat voorop. De ene kerk in Christus doorbreekt de tegenstellingen die mensen creëren.”

Over gender en seksualiteit, een ander thema dat op de conferentie ter tafel komt, bestaat er binnen de kerken een enorme diversiteit, geeft prof. Vos aan. „Het is goed voorstelbaar dat bezoekers verschillend over deze onderwerpen denken. Deze conferentie is een oefening in het voeren van het gesprek hierover.”