In de conflictzone tussen vlees en Geest

In de Grote Kerk in Weesp werd maandag het jaarlijkse Pinksterappel gehouden. Er waren ruim driehonderd bezoekers. beeld Jaco Klamer

Een christen verkeert continu in de conflictzone van de strijd tussen vlees en Geest. Het is een heftige en radicale strijd, maar door de kracht van de Heilige Geest komt uiteindelijk de victorie.

Dit zei ds. A. A. F. van de Weg, predikant van de hersteld hervormde Victorkerk in Apeldoorn, maandagavond op het pinksterappel in de Grote Kerk in Weesp. Dat wordt jaarlijks georganiseerd door jeugdvereniging De Kandelaar van de christelijke gereformeerde kerk in Ouderkerk aan de Amstel. Het thema was dit keer: ”Geloofsstrijd”.

Ds. Van de Weg sprak naar aanleiding van Galaten 5:17 over innerlijke strijd. Hij verdeelde zijn lezing in drie punten: ”Het hoort erbij”, vervolgens ”Het voltrekt zich diep in mij” en ten slotte ”Het gaat voorbij”.

De predikant uit Apeldoorn ging in op de kenmerken van een leven onder de beheersing van het vlees in contrast met een door de Geest geleid leven. „Wat wordt bedoeld met een leven naar het vlees? Dat is meteen doen waar je zin in hebt. Dat is het afleggen van de kortste weg van opkomende begeerte naar directe vervulling. Dat is gewoon altijd en meteen toegeven aan je driften. Zelfverloochening? Welnee, het gaat om je eigen ego.”

Leven

Tegenover dit leven naar het vlees stelde ds. Van de Weg het leven door de Geest. Wie gelooft in Christus kent een hartelijk verlangen om „naar God toe te leven.” In het christelijk leven staat het begeren van de Geest tegenover dat van het vlees. „Die heftige strijd voltrekt zich in het binnenste. De duivel houdt ervan gelovigen met hun zonden in het isolement te drijven. Daarom is vriendschap zo belangrijk, al is er maar één echte vriend met wie je van hart tot hart kunt spreken. Dat is contact op hartsniveau”, aldus ds. Van de Weg. Hij wees op de hoop dat de strijd eens voorbij is en uitmondt in overwinning.

Gebed

Ds. A. Versluis, predikant van de christelijke gereformeerde kerk te Ede, sprak in zijn appelwoord over de uitwendige strijd. De apostel Paulus riep Timotheüs op „de goede strijd des geloofs” te strijden (1 Timotheüs 6:12).

De meeste predikanten houden niet zo van stadions en sport, zo begon ds. Versluis. Toch gebruikt Paulus het beeld van gladiatoren die in arena’s letterlijk een gevecht op leven en dood streden. „Jezus Zelf waarschuwde dat een christenleven bepaald niet gemakkelijk zou zijn. Integendeel, daarbij hoort alles opgeven en Christus volgen, wat mogelijk met vervolging gepaard gaat.”

De predikant vindt het opmerkelijk dat Paulus zo’n sterke nadruk op het gebed legt. „Blijkbaar kan de goede strijd des geloofs alleen maar gestreden worden door te bidden.”

Emeritus predikant ds. A. K. Wallet, die 45 jaar geleden het initiatief nam tot het pinksterappel, uitte in zijn slotwoord zijn vreugde over de bijeenkomst. Hij sprak van een „echt geestelijke avond.” Dat er op tweede pinksterdag zo veel jongeren kwamen, is volgens hem „ook het werk van de Geest.”