„In beroep gaan tegen vrouw in ambt nog mogelijk in GKV”

Dr. P. Boonstra. beeld fam. Boonstra

Leden van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) die bezwaar hebben tegen het besluit om de ambten voor vrouwen open te stellen, kunnen daar nog steeds tegen in beroep gaan.

Dat schrijft dr. P. Boonstra, predikant van de gkv in Bussum-Huizen, in het vrijdag te verschijnen kerkblad Nader Bekeken.

Het leek erop dat verontruste kerkleden geen bezwaar meer konden maken tegen het in 2017 genomen besluit om de ambten van predikant, ouderling en diaken voor vrouwen open te stellen. De generale synode ziet de eerder dit jaar genomen aanpassing van dit besluit echter als een nieuw besluit. En daarom is het mogelijk om daar opnieuw bezwaar tegen aan te tekenen.

Volgens de generale regeling is het „te allen tijde” mogelijk om als kerkenraad of classis beroep aan te tekenen tegen een besluit van de synode, aldus dr. Boonstra. „Nu het gaat om nieuwe besluiten, lijkt me zo’n beroepsgang te overwegen. Deze nieuwe besluiten zullen toch ook Bijbels gezien tegen het licht moeten worden gehouden.”

Doel van zo’n beroepsgang is om de kerken –in de synode bijeen– „uit te dagen om een uitspraak te doen over nieuwe hermeneutiek en Schriftgebruik.”