ICRC hoopt op inkeer van GKV inzake ‘vrouwenbesluit’

ICRC-conferentie 2017
Groepsfoto van de afgevaardigden naar de ICRC-conferentie. beeld RD
3

De International Conference of Reformed Churches (ICRC) hoopt op inkeer van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) inzake hun besluit de vrouwen toe te laten tot de ambten. „We hebben deze kerk teruggeroepen tot de Bijbelse visie die behoort tot de gezaghebbende leer van de kerk inzake de ambten.”

Dat zei ICRC-voorzitter ds. Bruce Hoyt desgevraagd na afloop van de vergadering woensdag in het Canadese Jordan. „Het is met pijn in het hart dat we het besluit van schorsing hebben genomen. Het leek voor ons duidelijk dat de hele vergadering het erover eens was dat de GKV niet langer in overeenstemming waren met de constitutie. Daarom was de schorsing ook geen verrassing voor ons.”

Broederlijk debat

Ds. Hoyt zegt „de Heere te prijzen dat het debat erg broederlijk” was, hoewel de delegatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken soms „onaangenaam” getroffen was door de toon van de kritiek. Ds. Hoyt: „Er zijn inderdaad enkele krachtige en forse woorden gebruikt, maar zij waren gehuld in de broederlijke wens dat de GKV weer zouden terugkeren naar hun oude positie.”

De predikant hoopt dat de GKV hun „on-Bijbelse” stellingname zullen betreuren, zodat de schorsing kan worden opgeheven. „Als er geen berouw is, zal er een definitieve breuk met de ICRC zijn.”

ICRC-secretaris ds. James Visscher erkent dat het besluit tot schorsing van de ICRC „droevig” is. „De lidkerken waren alle erg verontrust over de ontwikkelingen in de GKV, ook waar alles in de toekomst toe zal leiden. Als de GKV hun positie niet heroverwegen, zal hun lidmaatschap in 2021 worden beëindigd. Zolang zij geschorst zijn, kunnen de GKV gewoon participeren in alle activiteiten, maar hebben zij alleen het stemrecht verloren.”

Band

Voor ds. Hoyt is het belangrijkste resultaat van de conferentie de ervaring van de gemeenschappelijke band die de kerken in Christus hebben. „Dat is duidelijk geworden in de wens om met elkaar samen te werken op het terrein van diaconaat, theologisch onderwijs en zending. De zegen van een organisatie zoals de ICRC is dat kerken en federaties weten dat er ook anderen zijn die samen met hen strijden voor het geloof in Koning Jezus en Zijn glorie in deze wereld.”

Inmiddels is de GKV-delegatie terug in Nederland. Synodepreses en delegatielid dr. M. H. Oosterhuis heeft over de positie van GKV ten opzichte van de ICRC geen nieuws te melden, zegt hij desgevraagd. „We hebben nog twee goede conferentiedagen gehad met veel mogelijkheden om te netwerken.”