Historisch Documentatiecentrum VU maakt doorstart

Dr. Bart Wallet is de nieuwe directeur van het Historische Documentatiecentrum van de VU. beeld Ronald Bakker

De Vrije Universiteit (VU) Amsterdam heeft dr. Bart Wallet per 1 mei benoemd tot parttime directeur van het Historisch Documentatiecentrum (HDC) voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden). De historicus vult de vacature op die ontstond door het vertrek van boegbeeld dr. George Harinck.

Dr. Wallet is als historicus verbonden aan de VU en aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn aanstelling geldt als een doorstart van het HDC, een VU-instituut dat een brede collectie archieven beheert en gebruikt voor onderzoek naar de geschiedenis van het protestantisme. Dr. Harinck trok eind 2017 de deur van het HDC achter zich dicht omdat hij het oneens was met het gevoerde beleid ten aanzien van het kenniscentrum. De reorganisatie in 2015 waarbij collecties en onderzoek uit elkaar werden getrokken, beschouwde hij als een groot verlies. Met de benoeming van dr. Wallet, die als onderzoeker aan het HDC verbonden was, wil de VU laten zien dat zij het Historisch Documentatiecentrum niet opdoekt, maar de activiteiten continueert. Het college van bestuur verlengde de financiering van het instituut met drie jaar.

Dr. Wallet is als directeur HDC Research aangesteld voor 0,4 fte. Communicatiemedewerker Wim Berkelaar werkt voor 0,6 fte bij het documentatiecentrum en archivaris Hans Seijlhouwer beheert in de universiteitsbibliotheek voltijds de collecties van HDC Archives.

Dr. Harinck zei eerder tegenover het Reformatorisch Dagblad dat er tot 2015 acht tot tien mensen werkzaam waren voor het HDC. De oud-directeur is per 1 januari 2018 hoogleraar-directeur van het nieuwe Instituut voor de studie van het neocalvinisme, gevestigd aan de Theologische Universiteit Kampen.