HHS geeft verklaring uit rond ‘Nashville’

Vrije Universiteit Amsterdam. beeld RD, Henk Visscher

Het Hersteld Hervormd Seminarium (HHS) aan de Vrije Universiteit Amsterdam heeft zich dinsdagavond in een verklaring uitgesproken over de steun die docenten van het HHS hebben gegeven aan de Nederlandse versie van de Nashvilleverklaring over (homo)seksualiteit.

„Zaterdag 4 januari is de Nederlandse tekst van de zogenoemde Nashvilleverklaring met naschrift publiek gemaakt”, aldus de verklaring, die ondertekend is door de docenten van het HHS. „Ook docenten van het Hersteld Hervormd Seminarium hebben hun steun aan dit initiatief gegeven. Twee van hen hebben dat gedaan met de expliciete verwijzing naar hun functie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.”

In het ontstane debat over ‘Nashville’ is de Vrije Universiteit ook betrokken geraakt, schrijven de docenten, „met alle gevolgen van dien voor het college van bestuur, het faculteitsbestuur, collega’s, studenten en het ministerie van Onderwijs. Het is nooit onze intentie geweest om genoemde betrokkenen hiermee schade te doen. We hebben dit ook uitgesproken naar het faculteitsbestuur.”

In de Bijbel geeft God ons Zijn prachtige en unieke scheppingsorde, aldus het seminarium verder. „Hij stelde het huwelijk in als een levenslang verbond tussen één man en één vrouw, waarbij trouw en liefde centraal staan en waarbinnen seksualiteit wordt ontvangen en beleefd. De Nashvilleverklaring geeft een samenvatting van deze Bijbelse waarden en gaat hiermee in het spoor van een eeuwenlange bestaande kerkelijke visie. In de Nashvilleverklaring wordt onder meer het aangaan van homoseksuele en lesbische relaties afgewezen.”

De docenten van het HHS schrijven ten slotte zich ervan bewust te zijn „dat de in de Nashvilleverklaring gedeelde overtuiging in onze plurale samenleving niet vanzelfsprekend is. Christelijke tolerantie betekent voor ons niet dat we onze eigen overtuiging relativeren, maar dat wij het feit accepteren dat er andere overtuigingen zijn. Vanuit onze christelijke levensovertuiging onderschrijven wij de boodschap van Nashville, maar hebben wij vertegenwoordigers van andere levensovertuigingen lief, ongeacht religie, seksuele oriëntatie of levensbeschouwing.”

De Vrije Universiteit liet vrijdag desgevraagd weten een „stevig en duidelijk gesprek” te hebben gevoerd met de HHS-docenten prof. dr. W. van Vlastuin en dr. P. de Vries naar aanleiding van (uitlatingen naar aanleiding van) de Nashvilleverklaring.

Lees ook:

Initiatiefnemers: Communicatie rondom Nashville had beter gekund (rd.nl, 10-01-2019)

Gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit (rd.nl, 04-01-2019)

Eenheid én duidelijkheid nodig rond scheppingsorde (rd.nl, 02-01-2019)

Na bezinning door kerken pas visie op genderideologie (rd.nl, 28-12-2018)