Hhg Ooltgensplaat koopt Groene Kruisgebouw

Plaatselijk kerknieuws
Het Groene Kruisgebouw. beeld ing. C. Okker ing. C. Okker

De hersteld hervormde gemeente (hhg) te Ooltgensplaat gaat het Groene Kruisgebouw aan de Linden­laan kopen. Vorige week stemde de commissie toezicht en financiën in de Hersteld Hervormde Kerk in met een geldlening voor de gemeente. Hierdoor kan de gemeente tot aankoop overgaan.

Het pand van het Groene Kruis blijft bestaan. Er wordt onder meer een kerkzaal ingericht die ruim genoeg is voor de 60 gemeenteleden (van wie 33 belijdende leden en 27 doopleden). Er komen maximaal honderd zitplaatsen in de kerkzaal, vertelt scriba ing. C. Okker. Verder krijgt de kerk een consistoriekamer en een ruimte voor de crèche. Op de eerste verdieping van het pand kan een zaal worden gerealiseerd voor clubs en jongerenwerk.

De kosten voor aankoop en verbouwing zijn begroot op zo’n 300.000 euro. Op 1 maart 2016 opent de kerk haar deuren, zo is de verwachting.

In de kerkbode roept de kerkenraad de gemeente op een steentje bij te dragen aan het gereedmaken van het Groene Kruisgebouw. „Als de Heere het ons geeft, zal het groene kruis veranderen in een ander kruis, een geheiligd kruis”, aldus de kerkenraad.