Hhg Kruiningen koopt kerkgebouw De Hoeksteen in Goes

Kerkgebouw De Hoeksteen in Goes. beeld Reliwiki

De hersteld hervormde gemeente (hhg) te Kruiningen koopt kerkgebouw De Hoeksteen in Goes aan. Dat gebeurt in goed overleg met de oud gereformeerde gemeente die er nu kerkt, deelt scriba W. L. Hirdes van de Kruiningse gemeente mee.

De hhg in Kruiningen is een streekgemeente, die de laatste jaren hard gegroeid is. Op dit moment telt ze 590 leden, afkomstig uit een wijde omgeving. Omdat het eigen kerkgebouw niet meer genoeg plaats bood aan het groeiende aantal kerkgangers, worden er sinds april 2017 ook diensten belegd in het gebouw van het Calvijn College aan het Klein Frankrijk in Goes. Deze betekenden voor kerkgangers uit het midden en noorden van Zuid-Beveland een aanzienlijke besparing van de reistijd. Momenteel bezoeken 150 à 200 kerkgangers de diensten in Goes.

De Hoeksteen in Goes is in gebruik bij de zelfstandige oud gereformeerde gemeente, die er sinds 2010 haar diensten belegt. Deze blijft voorlopig gebruik maken van het gebouw. In januari beginnen waarschijnlijk de diensten van de hersteld hervormde afdeling in De Hoeksteen. Volgend jaar wordt gekeken naar een verzelfstandiging van de afdeling in Goes, nu nog één gemeente met Kruiningen.