Hervormd Oud- en Nieuw-Loosdrecht samengevoegd

Interieur van de hervormde kerk te Oud-Loosdrecht. beeld De Waarheidsvriend

De hervormde gemeenten van Oud- en Nieuw-Loosdrecht (Noord-Holland) zijn per 1 januari gefuseerd. Dat berichtte De Waarheidsvriend, het orgaan van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland, vorige week. „Door geografische ontwikkelingen is de gemeente van Oud-Loosdrecht klein geworden. Dit is voor Oud-Loosdrecht reden geweest met Nieuw-Loosdrecht in gesprek te gaan om tot nauwere samenwerking te komen.”

De naam van de nieuwe gemeente is ”hervormde gemeente Loosdrecht”, aldus De Waarheidsvriend. Alle avonddiensten worden inmiddels gezamenlijk in de Sijpekerk te Nieuw-Loosdrecht gehouden. De morgendiensten blijven vooralsnog in Oud- en Nieuw-Loosdrecht plaatsvinden. Op 8 september wordt in Oud-Loosdrecht de laatste dienst gehouden, waarna alle diensten in de Sijpekerk zullen plaatshebben.

Op 6 januari stonden Oud- en Nieuw-Loosdrecht in een gezamenlijke dienst, waarin de predikanten ds. M. Roelofse en ds. A. van Duinen voorgingen, stil bij de eenwording. De gemeente werd toegesproken door de voorzitter van de kerkenraad, R. Schouten van der Velden, ds. Van Duinen als voorzitter van de commissie ”In geloof gaan wij samen”, en de classispredikant, ds. W. T. V. Verhoeven.