Hervormd kerkelijk centrum in Nijkerkse wijk Corlaer

De hervormde gemeente in Nijkerk bouwt een kerkelijk centrum in de wijk Corlaer. Jaren van voorbereidingen en onderhandelingen gingen eraan vooraf.

„Het centrum wordt een ontmoetingsplek voor de lokale gemeenschap”, zegt secretaris Ben te Brake van het college van kerkrentmeesters. „Er kunnen onder meer vergaderingen, bijeenkomsten van de jeugdverenigingen, zondagsschool en dergelijke worden gehouden. Maar we denken bijvoorbeeld ook aan maatschappelijke activiteiten, zoals inloop voor ouderen, aansluitend bij de behoeften in de wijk.”

Boven het centrum worden twintig koopappartementen gebouwd. Daarvan koopt de hervormde gemeente er vier, op de eerste verdieping. Ze zal deze gaan verhuren. Waarschijnlijk wordt er één gebruikt voor speciale opvang.

De bouw van het centrum is mede mogelijk dankzij een legaat dat nadrukkelijk was bestemd voor een wijkvoorziening van de hervormde gemeente in Corlaer. Hervormd Nijkerk zoekt al geruime tijd naar een eigen onderdak voor kerkelijke activiteiten in Corlaer. Daarvoor wordt nu nog gebruikgemaakt van ruimten in basisscholen in de wijk, waaronder De Hoeksteen. Eerder waren er plannen om als kerkelijke gemeente een deel van De Hoeksteen te kopen of te huren. Grond en gebouw zijn eigendom van de Hervormde Schoolvereniging Nijkerk. De burgerlijke gemeente verhinderde dat voornemen in 2013, met een beroep op haar zogeheten economisch claimrecht. Ze moet leegstaande lokalen van schoolgebouwen kunnen vorderen als andere scholen kampen met ruimtetekort. Als een deel van De Hoeksteen niet meer in handen van de schoolvereniging zou zijn, maar van de hervormde gemeente, zou daarvoor dat claimrecht vervallen. De gemeente Nijkerk wilde dat niet.