Hersteld hervormde gemeente Scherpenzeel opent Alfa en Omegakerk

Scherpenzeel. beeld RD, Anton Dommerholt
5

De hersteld hervormde gemeente Scherpenzeel-Renswoude verbouwde een bedrijfspand in Scherpenzeel tot kerkgebouw. Zaterdag wordt de Alfa en Omegakerk officieel in gebruik genomen.

Alleen de rechterzijde van het pand ziet er vrijwel net zo uit als toen er nog een tandtechnisch bedrijf gevestigd was, zegt Willem Hendrik Berkhof, secretaris van de kerkvoogdij. „Het keukentje bij de ingang is intact gebleven, evenals de opslagruimte aan de achterkant. Maar waar nu de kerkzaal is, is alles gesloopt, uitgegraven en opnieuw opgebouwd.”

Na bijna zestien jaar samenkomen in de aula van de reformatorische basisschool De Wittenberg in Scherpenzeel krijgt de hersteld hervormde gemeente Scherpenzeel-Renswoude een eigen kerkgebouw, op industrieterrein ’t Zwarte Land in Scherpenzeel. Een meerderheid van de gemeenteraad gaf er in september 2017 toestemming voor.

Scherpenzeel. beeld RD, Anton Dommerholt

Enkele buurtbewoners beschouwden een kerkgebouw als „wezensvreemd gebruik van een bedrijventerrein.” Burgemeester en wethouders hadden er echter geen moeite mee, omdat het pand in een gebied met kleinere bedrijven en bedrijfswoningen staat. „Gelet op dat gemengde karakter en de diversiteit aan functies kan een kerkgebouw op deze locatie een passende functie zijn.”

De hersteld hervormde gemeente begon in 2004 met ongeveer 40 leden. Inmiddels telt ze 110 belijdende leden en 100 doopleden. Van de leden is 55 procent jonger dan 30 jaar en 73 procent jonger dan 40 jaar. Op zondagochtend zijn er rond de 100 kerkgangers, op zondagavond 70 tot 80.

Ds. H. Verheul werd in september 2008 de eerste eigen predikant. Na zijn emeritaat in 2010 verleende hij nog pastorale bijstand. In augustus 2011 werd kand. W. J. van den Brink aan de gemeente verbonden. Vorig jaar vertrok ds. Van den Brink naar Stellendam. Ds. G. K. Terreehorst uit Apeldoorn is nu pastoraal werker in Scherpenzeel en Renswoude.

Scherpenzeel. beeld RD, Anton Dommerholt

Vanaf het begin werden de kerkdiensten in De Wittenberg gehouden. Doordeweekse activiteiten waren soms in de school, maar ook bij gemeenteleden thuis. Een wens voor een kerkgebouw was er al langer. „Maar als kleine gemeente moet je dat wel kunnen opbrengen”, reageert Berkhof. „Op een groot stuk grond een nieuwe kerk bouwen zou het mooiste zijn, maar voor ons is dat niet haalbaar.”

Alles bij elkaar kost de Alfa en Omegakerk 475.000 euro. Berkhof: „Daarvan is de helft al met giften bijeengebracht, de andere 50 procent staat uit aan leningen. Dat is volgens de kerkvoogdij een verantwoorde balans. We moeten reëel zijn. Dit is de enige mogelijkheid om een eigen plek te hebben.”

De kerkbouw was grotendeels vrijwilligerswerk. „Alleen het metselwerk is uitbesteed en soms werd er een vakman ingehuurd voor een klusje.”

Berkhof. beeld RD

In de kerkzaal zijn 125 zitplaatsen. Eventueel kunnen er op de galerij zo’n 40 stoelen worden bijgeplaatst. Gemeentelid Corné Meerkerk bouwde het Hauptwerkorgel, koster Gert-Jan van de Kamp, interieurbouwer van beroep, vervaardigde de preekstoel. De zalen die ’s zondags in gebruik zijn als consistorie en kinderoppasruimte, kunnen doordeweeks worden benut voor onder andere catechese, Bijbelkring, kinderclub en jeugdclub. Met een schuifwand kan onder de galerij een extra zaal worden gecreëerd.

Over de naam van de kerk hoefde niet lang te worden nagedacht. De Griekse letters alfa en omega, een verwijzing naar teksten in het Bijbelboek Openbaring, vormen het logo van de gemeente. Binnenkort wordt dat ook op de voorgevel van het kerkgebouw aangebracht.

Scherpenzeel. beeld RD, Anton Dommerholt

Open huis aan de Pluimenweg

De Alfa en Omegakerk in Scherpenzeel wordt zaterdag in gebruik genomen. ’s Middags is er een officiële bijeenkomst. Oud-predikant ds. W. J. van den Brink is dan een van de sprekers. Vooraf wordt er open huis gehouden. Belangstellenden zijn tussen 10.00 en 12.30 uur welkom om het kerkgebouw, Pluimenweg 15, te bekijken.

Vanaf zondag 23 februari houdt de hersteld hervormde gemeente haar diensten in de nieuwe kerk. De aanvangstijden zijn 09.30 en 18.30 uur. In de eerste twee diensten is pastoraal werker ds. G. K. Terreehorst de voorganger.

Op de internetsite van de hersteld hervormde gemeente staat een fotoverslag van de kerkbouw: hhk-scherpenzeel.nl/kerkbouw