Henk Willem van Dorp: Kerk, sta niet op je strepen

Kerk en corona
Henk van Dorp: „De kerken in Nederland hebben unieke grondrechten. Daar moeten we behoedzaam mee omgaan.” beeld LinkedIn

Maximaal dertig kerkgangers per dienst, luidt nu het advies van de overheid. Henk Willem van Dorp, initiatiefnemer van de website eerstehulpbijventilatie.nl, noemt de richtlijn overtrokken, maar vindt „meebuigen het verstandigst.”

Van Dorp is eigenaar van DGA Van Dorp Groep (installatiebedrijven en fabrieken) en voorzitter van de kerkenraad van de Oosterkerk in Zoetermeer. Daarnaast was hij enkele jaren voorzitter van ingenieursvereniging de Technische Vereniging Ventilatie en Luchtbehandeling (TVVL).

Op ‘zijn’ website kunnen beheerders van kerkgebouwen onder meer invullen hoe groot de kerkzaal is, hoeveel personen de dienst bijwonen en of er mechanische ventilatie aanwezig is. Na een berekening volgt een risicotaxatie.

Tal van gemeenten hebben via uw website zo’n risicotaxatie laten maken. Wat vindt u een aanvaardbaar risico?

„Aanvaardbaar is voor ons wanneer een besmette kerkganger maximaal één andere kerkganger besmet; daarmee houden we aan wat de overheid aanhoudt, RO is minder dan 1. Het maakt verder een groot verschil in welke plaats een kerkgebouw zich bevindt. Bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid, waar veel besmettingen geconstateerd zijn, is er in een kerkdienst minder mogelijk dan in Oost-Groningen, waar veel minder mensen besmet zijn. Eenvoudig omdat de kans dat in Rotterdam-Zuid een besmette persoon de kerk in komt veel groter is. Daarom pleiten wij voor maatregelen op maat in plaats van algemene beperkingen.

Aan de andere kant moeten we beseffen dat de kerken in Nederland unieke grondrechten hebben. Daarmee moeten we behoedzaam omgaan. Dus liever meebuigen dan op je strepen staan. Kerkelijk Staphorst heeft zich aan de regels gehouden. Het was echter verstandiger geweest als men had meebewogen met de grote publieke druk.

Grootschalige besmettingen door kerkdiensten na maart zijn niet bekend. Ook wordt er meer aan kerken toegerekend dan werkelijk het geval is: kerkleden uit Oudewater waren besmet tijdens het schaatsen in Oostenrijk, niet tijdens een kerkdienst. Het verwijt uit cultuur- en horecakringen dat de kerken veel meer mogen en dus veel meer risico opleveren, is misplaatst. Wat de overheid nu adviseert, is dus feitelijk disproportioneel.

Aan de andere kant: de overheid staat onder grote druk. Daar moeten we begrip voor opbrengen. Bovendien mogen we blij zijn met deze minister. Hij wil zeker luisteren naar de kerken. We moeten dus even geen protestánten zijn, maar meebuigen. Een christen hoort zich niet te profileren door zich te verzetten tegen de overheid. En laten we veel aan onze vervolgde medechristenen denken. Die hebben het pas écht zwaar.”

Maakt het nog verschil in wat voor kerkgebouw men samenkomt?

„In hoge, oude kerkgebouwen die zo lek zijn als een mandje, is het besmettingsrisico natuurlijk veel lager dan in moderne, goed geïsoleerde kerken met een laag plafond en zonder ventilatie.”

Is zingen echt zo riskant?

„De verspreiding van aerosolen neemt enorm toe als je gaat zingen. Als je aan ”luisteren” risicofactor 1 toekent, kom je bij ”praten” uit op 30, maar bij ”zingen” op minimaal 100. Bovendien: als je zingt, haal je diep adem, en loop je meer kans een virus binnen te krijgen. Laten we het dus bij voorzangers houden.”

Waarom is een goede ventilatie zo belangrijk?

„De stelregel is dat je ”binnen” zoveel mogelijk moet laten lijken op ”buiten”. In de buitenlucht is er namelijk zo goed als geen besmettingsgevaar. Doe daarom de kerkramen open. In Nederland is het zelden windstil, dus is er altijd wel luchtstroom, nodig om aerosolen af te voeren. Maak daarnaast ook gebruik van mechanische ventilatie, als die aanwezig is. Bij meerdere kerkdiensten op een zondag moet er voldoende tussentijd zijn om de kerkzaal te luchten.”