HDC in zwaar weer; Harinck naar nieuw onderzoekscentrum in Kampen

beeld RD
2

Prof. dr. George Harinck wordt per 1 januari directeur van een nieuw op te richten instituut voor het neocalvinisme aan de Theologische Universiteit Kampen (TUK). Hij stopt gelijktijdig als directeur van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) (HDC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). De toekomst van het documentatiecentrum is onzeker, zo blijkt uit de nieuwsbrief Novum van het HDC, die donderdag is verschenen.

In Novum meldt het HDC dat de huidige financiering van het centrum per 2018 afloopt. Bij de aanvraag voor de herfinanciering stelde het HDC richting de VU dat, wilde het HDC op dezelfde wijze kunnen blijven functioneren, er wel iets moest veranderen: „Of de situatie van voor 2015 moest worden hersteld, waarbij het HDC weer zijn eigen collectie kan beheren met de bijbehorende archivaris en medewerkers (die ook werkzaamheden verrichtten die de huidige staf nu moet uitvoeren), dan wel het HDC in zijn huidige constellatie diende meer personeel te krijgen”, aldus de nieuwsbrief. „Beide opties zijn niet gehonoreerd.”

Hoe het nu verdergaat met het documentatiecentrum, dat in 1971 werd opgericht, is onduidelijk. „Wat er voor het HDC in het verschiet ligt, is tijdens het gereed maken van deze nieuwsbrief nog niet bekend.”

2017-12-08-KRK2-harinck-1-FC-V_webProf. Harinck laat HDC met pijn in het hart achter

Bij de diesviering van de TUK woensdag zei rector prof. dr. R. Kuiper dat de instelling het onderwijs in de lijn van Abraham Kuyper en Herman Bavinck wil uitbreiden. Met de komst van het Instituut voor neocalvinisme (INS) wil de TUK „internationaal fungeren als kennis- en netwerkcentrum voor onderzoek, onderwijs en kennisuitwisseling op het gebied van neocalvinisme”, zo meldt de universiteit donderdag. „Het INS verbindt onderzoek en onderwijs aan de universiteit met elkaar op het gebied van geschiedenis, theologie en filosofie. Onder meer de leerstoel van prof. dr. Ad de Bruijne op het gebied van Ethiek en van prof. dr. Roel Kuiper op het gebied van Christelijke identiteit worden aan het INS verbonden”, aldus de TUK.

De nieuwe instelling wil, in samenwerking met de master Intercultural Reformed Theology van de TUK, internationale masterstudenten, promovendi en onderzoekers aantrekken, internationale conferenties organiseren en publicatiemogelijkheden aanbieden. Daarvoor wordt een internationale samenwerking aangegaan met academische instellingen op het gebied van het neocalvinisme.

Harinck werkt sinds 1985 bij het HDC. Daarnaast is hij sinds 2003 directeur van het Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken in Nederland (ADC) in Kampen en bijzonder hoogleraar aan de TUK namens het ADC. Bovendien is hij sinds 2007 hoogleraar collectievorming en geschiedenis van het neocalvinisme aan de VU. Die leerstoel blijft hij ook na 1 januari bekleden.