Hans Luttik is „van de kerk van Haarlem”

beeld RD
4

„De hele kerk is nodig om de hele stad te bereiken met het hele evangelie”, aldus Hans Luttik. „Als mij wordt gevraagd: „Van welke kerk ben jij eigenlijk?”, geef ik altijd het antwoord: „Ik ben van de kerk van Haarlem!”

Luttik, coördinator van het Haarlemse evangelisatienetwerk ”Geloven in de stad”, zei dit donderdag in Haarlem op de werkconferentie ”Integral Mission”. De bijeenkomst was georganiseerd door ontwikkelingsorganisatie Tear in samenwerking met ”Geloven in de Stad” en ”Agape”.

Zo’n negentig predikanten, voorgangers, studenten en betrokkenen bij christelijk-sociale projecten waren bijeen in ”Het Open Huis” in Haarlem om te na te denken over de principes van ”Integral Mission”. Met ”integrale zending” wordt een manier van zending bedrijven bedoeld waarbij alle aspecten van het leven worden ingezet.

Op de werkconferentie stond de vraag centraal hoe de kerk en christelijke gemeente er voor de buurt kan zijn. In Haarlem werden tien praktijkvoorbeelden bezocht.

Belangrijke rol

De conferentie werd geopend door burgemeester Jos Wienen, die in zijn toespraak een beeld gaf van de Haarlemse samenleving. De burgemeester, die bij zijn aantreden in 2016 te horen kreeg dat God uit Haarlem verdwenen was, benadrukte de belangrijke rol die christenen en kerken spelen in het sociaal-maatschappelijk leven van de stad.

Hans Luttik, coördinator van ”Geloven in de Stad”, gaf in zijn toespraak een overzicht van welke mogelijkheden worden benut als christenen in de Haarlemse samenleving present te zijn. Volgens Luttik raakt de zorg om eigen kerkelijke denominatie al gauw op de achtergrond zodra het erom gaat alle Haarlemse stedelingen te bereiken met het Evangelie. Volgens Luttik hebben de kerken in Haarlem die in de diverse projecten van buurtwerk, vluchtelingenwerk, daklozenopvang, kringloopwinkels en dergelijke participeren wel geleerd dat zij in hun eentje niet alles kunnen, maar in een eendrachtelijke aanpak over denominatiegrenzen heen een onderscheid kunnen maken.

Het overstijgen van de denominaties kwam tot uiting door een gemeenschappelijke aanpak tijdens de vluchtelingencrisis enkele jaren geleden. Christenen uit charismatische, traditioneel gereformeerde of vrijzinnige hoek bleken uitstekend samen te kunnen werken vanuit een bewogenheid voor de nood van vluchtelingen, aldus Luttik. „Probeer maar eens aan vluchtelingen uit te leggen wat de verschillen zijn tussen de kerken.” De coördinator van ”Geloven in de Stad” citeerde in dit verband een uitspraak van een Argentijnse zendeling: „Als God naar een stad kijkt, ziet Hij slechts één kerk.”

Het Open Huis

Na het plenaire gedeelte bezochten de deelnemers in groepen tien verschillende projecten.

In een voormalig schoolgebouw in de Haarlemse wijk Schalkwijk is Het Open Huis gevestigd. Het gebouw is multifunctioneel en wordt deels gebruikt om kerkdiensten te houden, onder leiding van voorganger Daniël van Beek. Een ander deel van het gebouw functioneert als laagdrempelig buurtcentrum. Sinds enkele jaren gebruikt Stichting Ontmoeting Het Open Huis als locatie voor Haarlem. Een van oorsprong buitenlandse vrouw die als vrijwilligster werkzaam is bij Het Open Huis voelde zich zo geaccepteerd dat zij ooit opmerkte: „Voordien hoorde ik alleen maar praten over integratie, maar sinds ik hier ben voel ik mij pas werkelijk geïntegreerd.”

Het project Geloven in de Stad is gevestigd in de leegstaande, voormalige rooms-katholieke Sint-Jan de Doperkerk. Luttik begeleidde tien deelnemers naar deze locatie en legde uit dat Geloven in de Stad meer een netwerk is dan een instituut. Als coördinator probeert hij in samenwerking met vertegenwoordigers uit bijna alle Haarlemse kerken present te zijn in de maatschappij.

Tijdens de sessie kondigde Luttik de lancering aan van City Movements Nederland (citymovements.nl), een nieuwe website met informatie en uitwisseling over stadsevangelisatie.