Grote Kerk Nijkerk in de steigers

Interieur van de Grote Kerk te Nijkerk. beeld Wikimedia

De Grote Kerk van Nijkerk staat voorlopig in de steigers. Het gebouw wordt gerestaureerd in samenwerking met Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen (SBKG).

Zowel het houtwerk als de leibedekking worden onder handen genomen; dit om te voorkomen dat de kerk twee afzonderlijke periodes in de steigers moet. Ook wordt er gewerkt aan de verbetering van de toegankelijkheid van de gewelven. Er worden bijvoorbeeld looppaden aangelegd zodat bezoekers een rondleiding kunnen krijgen. De eerste fase van de uitgebreide werkzaamheden duurt tot midden december.