Greaar voorzitter Zuidelijke Baptisten

J. D. Greear is gekozen tot voorzitter van de Zuidelijke Baptisten. beeld Bill Bangham

De Zuidelijke Baptisten in de Verenigde Staten hebben J. D. Greear gekozen tot nieuwe voorzitter. Dat gebeurde dinsdag op de jaarlijkse conventie, die wordt gehouden in de Texaanse stad Dallas.

Greear (45) is predikant van The Summit Church, een gemeente van tienduizend zielen in de stad Durham (North Carolina). Hij behaalde dinsdag bij de voorzittersverkiezing 68 procent van de stemmen. Zijn tegenkandidaat was de zeventigjarige Ken Hemphill, bestuurder van de North Greenville University in South Carolina en voormalig rector van het zuidwestelijk Theologisch Seminarie in Forth Worth (Texas).

Twee jaar geleden stond Greear ook al kandidaat voor het voorzitterschap. Hij trok zich toen terug omdat noch hij, noch zijn tegenkandidaat -Steve Gaines uit Memphis- een meerderheid behaalde. Om de eenheid in de partij te bewaren, maakte Greear toen plaats voor Gaines. Diens termijn als voorzitter liep deze week af.

Veel jongeren juichen de verkiezing van Greear toe. Zij zien hem als een kandidaat die ruimte zal geven aan vernieuwingen. Toch is dat niet het punt waarom Ken Whitten, predikant van de gemeente in Lutz (Florida), hem voordroeg als kandidaat. Greear werd door hem geprezen om zijn vermogen mensen bij elkaar te houden. Daarnaast noemde Whitten als sterk punt de missionaire bewogenheid van Greear. Onder zijn leiding werden vanuit de gemeente van Durham 248 nieuwe gemeenten gesticht, waarvan 208 buiten de VS. In zijn eigen gemeente lieten de laatste twee jaar 1300 mensen zich dopen. In zestien jaar tijd groeide onder zijn leiding de gemeente met meer dan negenduizend mensen. Ook is hij docent aan het zuidoostelijk Baptistenseminarie. Zijn proefschrift richtte zich op de verhouding van de Vroege Kerk tot de islam.

Verschillende deelnemers aan de vergadering in Dallas wezen er dinsdag op dat de MeToo-discussie een van de lastigste thema’s voor Greear zal zijn. Die kwestie is vooral actueel geworden door het ontslag van Paige Patterson als rector van het seminarie in Forth Worth. Patterson zou in het verleden onjuist met gemelde zedenzaken zijn omgegaan. Onder de baptisten is echter niet alleen kritiek op de ontslagen rector maar ook op de handelwijze van het bestuur. Dinsdag werd een motie aangenomen waarin het aftreden van het gehele seminariebestuur werd gevraagd. Welke consequenties dit zal hebben is nog onduidelijk.

Onder leiding van Russell Moore, de voorzitter van de Ethische commissie van de Zuidelijke Baptisten, is maandagavond een paneldiscussie gehouden over de gevolgen van de MeToo-beweging voor de kerk. Oud-voorzitter James Merritt noemde de conventie een door God gegeven mogelijkheid om duidelijk positie te kiezen tegenover seksueel misbruik. „Wat fout is, moeten we fout noemen. We mogen niet langer zwijgen. Aan misbruikte vrouwen moeten kerk en predikant juist veiligheid bieden.”

2018-06-12-KRK15-seminariepatterson-5-FC-V_webZaak-Patterson verdeelt Amerikaanse baptisten

Russell Moore noemde het onjuist om klachten met de mantel der liefde te bedekken „zogenaamd omdat Jezus’ Naam gelasterd zou worden.” „Dat is een kromme redenering. Jezus zorgt Zelf wel voor Zijn Naam. En die Naam is Morgenster. Dat betekent: Licht in de duisternis. Hij brengt de werken van de duisternis in de openbaarheid. Niet uit sensatiezucht. Maar juist om te zuiveren.”

De jaarlijkse conventie wordt woensdag afgesloten met een toespraak van vice-president Mike Pence, die daarvoor speciaal naar Dallas is gekomen. Volgens vertrekkend voorzitter Steve Gaines wil Pence de Zuidelijke Baptisten bedanken voor hun morele bijdrage aan de Amerikaanse samenleving.

Sommige afgevaardigden hebben moeite met de komst van de vice-president. Hun zorg is dat geloof en de politiek teveel vermengd raken. Daarnaast zijn ze bang dat de eenheid in de conventie in gevaar komt, omdat een deel van de baptisten moeite heeft met de politieke koers van Trump.

Deze bezwaarden deden dinsdag het voorstel om in het huishoudelijk reglement op te nemen dat tijdens bijeenkomsten van baptisten, alleen de burgemeester van de stad die gastheer is, mag spreken. Een van de afgevaardigden, ds. Garrett Kell uit Virginia, stelde voor de afspraak met Pence alsnog te annuleren en in plaats daarvan samen te bidden of te luisteren naar een preek. Beide voorstellen werden niet overgenomen.

Overigens is het niet de eerste keer dat een Amerikaans politicus de Conventie van de Zuidelijke Baptisten bezoekt. In de recente geschiedenis deden de presidenten Ford, Reagan en vader en zoon Bush dat ook.