Gratis Hebreeuws leren dankzij subsidie

Iedereen kan in 2019 gratis online Hebreeuws leren. beeld iStock

Iedereen kan binnenkort gratis online de grondtalen van de Bijbel, het Hebreeuws en het Grieks, leren.

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en de Vrije Universiteit (VU) ontwikkelen samen een kosteloos toegankelijk onlinesysteem waarmee op basis van de tekst van het Oude en het Nieuwe Testament de grammatica’s van het Hebreeuws en het Grieks kunnen worden geoefend.

De universiteiten krijgen daarvoor een subsidie van 53.000 euro van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), zo werd woensdag bekend. Dat bedrag wordt gebruikt voor het ontwikkelen van onlinematerialen voor het leren van de grondtalen van de Bijbel. De PThU en de VU leggen gezamenlijk een gelijk bedrag bij van in totaal 106.625 euro.

Zowel de VU als de PThU zal dit systeem vanaf medio 2019 implementeren in het onderwijs.

De PThU en de VU slaagden erin om als 1 van de 39 inzendingen hun project gefinancierd te krijgen binnen het overheidsproject ”Open en online onderwijs”. Het project is ontwikkeld als gevolg van tegenvallende studieresultaten wat betreft Hebreeuws en Grieks. Het richt zich op een vernieuwende benadering van het onderwijs in deze talen.

In de nieuwe leermodule kunnen studenten de grammatica’s van het Hebreeuws en het Grieks oefenen in een omgeving „waarin een natuurlijke assimilatie van de talen wordt nagebootst.” De student kan zelf teksten en oefeningen selecteren en heeft inzicht in zijn scores van de betreffende oefeningen.

Het leren van de grondtalen is een vast onderdeel van het onderwijs aan zowel de VU als de PThU. „We zijn daarom heel trots dat we over enige tijd aan alle studenten die moeite hebben en hadden met het leren van deze talen de mogelijkheid kunnen bieden om het leren van deze talen gemakkelijker en leuker te maken”, aldus projectleiders prof. Wido van Peursen van de VU en Ernst Boogert van de PThU.