Glossy ”Ludger” over evangelisatie

De Grote Kerk van Deventer werd in de achtste eeuw herbouwd door missionaris Ludger. beeld RD, Anton Dommerholt

De Ludger Kring geeft in oktober een glossy uit onder de naam ”Ludger”.

In de glossy, die genoemd is naar en thema’s bevat uit het leven van missionaris Ludger (742-809), wordt onder meer aandacht gegeven aan de ervaring van Nederlanders met evangelisatie.

Er wordt momenteel een online enquête gehouden. In de lijst staan onder meer vragen over straatevangelisatie en over de mate waarin mensen de namen van missionarissen nog kennen. Het Katholiek Nieuwsblad en De Nieuwe Koers werken als mediapartner mee aan het onderzoek naar evangelisatie.

De glossy wordt verspreid via boekhandels in Nederland.