Gkv Groningen stuurt verzoeningsbrief aan Tehuisgemeente (NGK)

In de Nederlands gereformeerde Nieuwe Kerk in Kampen vierden Nederlands gereformeerden en vrijgemaakt gereformeerden in 2017 het heilig avondmaal om te markeren dat beide kerken op weg zijn naar een gezamenlijke toekomst. beeld Freddy Schinkel

De kerkenraad van de vrijgemaakt gereformeerde kerk in Groningen-Zuid/Helpman heeft deze week een verzoeningsbrief naar de Nederlands gereformeerde Tehuisgemeente in de stad gestuurd. Daarin wordt onder meer excuses aangeboden voor de „gemaakte fouten” rondom de schorsing van ds. A. van der Ziel in 1963.

De Tehuisgemeente speelde een hoofdrol bij de scheuring in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) in 1967, waaruit de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) ontstonden. Directe aanleiding vormden gesprekken tussen de vrijgemaakte ds. Van der Ziel (1905-1990) uit Groningen met synodaal gereformeerden in deze stad. Dat waren leden van de Gereformeerde Kerken in Nederland, waaruit de GKV in 1944 ontstonden.

Ds. Van der Ziel werd in 1963 geschorst en in 1965 afgezet. Gesteund door ruim 600 sympathisanten bleef de predikant voorgaan in congrescentrum Het Tehuis. Eind 1967 ging hij over naar de Gereformeerde Kerken.

De situatie in Groningen kreeg in 1966 landelijke betekenis toen een groep van 25 vrijgemaakt gereformeerden, onder wie een groot aantal predikanten, de Tehuisgemeente een hart onder de riem wilde steken. Dat gebeurde in de vorm van een Open Brief. De ondertekenaars kregen te maken met kerkelijke tucht en schorsing. Vanaf 1967 kwamen bijna 30.000 leden buiten het landelijk kerkverband te staan. Zij vormden samen de NGK.

De kerkenraad van de gkv in Groningen-Zuid/Helpman ziet de verzoeningsbrief als een „gebaar”, een vorm van „uitpraten van een ruzie.” „Gedane zaken nemen geen keer, maar we schudden elkaar bij wijze van spreken wel de hand ter verzoening. En daar waar een fout is gemaakt, wordt excuus aangeboden.”

De kerkenraad van de Tehuisgemeente kreeg de brief deze week toegestuurd. De leden werden vrijdag op de hoogte gesteld.

De kerkenraad zegt „blij verrast” te zijn met de brief en hoopt dat die bijdraagt aan „een proces van toenadering tussen de Tehuisgemeente en de vrijgemaakte kerken in de stad.”

Gemeenteleden kunnen hun reactie op de brief naar de scriba sturen. „Wij gaan die dan bundelen en, met een begeleidend schrijven, aanbieden aan de kerkenraad van de gkv Groningen-Zuid/Helpman.”

De gemeenteleden van de Groningse vrijgemaakt gereformeerde kerk werden zondag op de hoogte gesteld van de verzoeningsbrief.

De NGK en de GKV werken landelijk aan een hereniging, die in 2023 een feit moet zijn.