GKV en NGK komen met regiegroep voor verdere eenheid

Synode GKV 2017
De Nederlands gereformeerde Nieuwe Kerk in Kampen. beeld RD, Anton Dommerholt

Een regiegroep moet de verdere eenwording van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) gaan begeleiden

Dat voorstel doen de moderamina –besturen– van beide kerken aan de generale synode van de GKV en de landelijke vergadering van de NGK, die zaterdag in Kampen voor het eerst gezamenlijk vergaderen.

De voorstellen voor de vergadering in de Nieuwe Kerk in Kampen bevatten onder meer de formulering dat beide kerken „het verlangen uitspreken om zo spoedig mogelijk te komen tot één kerkgemeenschap, op basis van de Schrift als woord van God, in gebondenheid aan de Gereformeerde belijdenisgeschriften en ingericht volgens de beginselen van het Gereformeerde kerkrecht.”

Het eerste wat de zevenkoppige regiegroep –waarvan de samenstelling zaterdag in een besloten vergaderdeel wordt vastgesteld– staat te doen is inventariseren wat nodig is om de eenwording mogelijk te maken. Ook wordt op een rijtje gezet welke deputaten, commissies of kerkelijke organisaties er werkzaam zijn op de terreinen die raken aan de eenwording. Er wordt met hen gesproken over de gevolgen van eenwording en geprobeerd om tot gezamenlijk beleid te komen. De regiegroep heeft naar verwachting twee jaar nodig voor zijn werkzaamheden en moet in 2020 rapporteren aan de opdrachtgevers.

De GKV en de NGK gaan de weg op naar hereniging, precies een halve eeuw nadat de NGK uit een scheuring in de GKV ontstonden. De vergadering van beide kerken wordt zaterdagavond afgesloten met een avondmaalsdienst.

2017-11-09-kpKBR01-bijgkvngk-kerkbreed-5-FC_webSynodevoorzitters: GKV en NGK zijn naar elkaar toegegroeid

20151121-Zeewolde-NGK_lv__16_Uitleg: Het is GKV en NGK menens met aansturen op hereniging

Zie ook Kruispunt pag. 4.