GGiN en OGGiN wijzen kennismakingsgesprek met HHK af

Generale synode van de HHK, vrijdag in Veenendaal. beeld RD, Anton Dommerholt

De Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (OGGiN) hebben afgezien van een kennismakingsgesprek met de Hersteld Hervormde Kerk (HHK). Zij willen het houden bij informele contacten.

Dat blijkt uit een maandagmorgen verspreid verslag van de besloten vergadering van de generale synode van de HHK. Dankzij de uitbreiding van de vergaderruimten van het kerkelijk bureau kon de synode vrijdag voor het eerst in Veenendaal bijeenkomen. Voorheen vergaderden de afgevaardigden in Elspeet.

De commissie interkerkelijke contacten van de HHK deelde mee dat zij de GGiN en de OGGiN had gevraagd een kennismakingsgesprek aan te gaan. Het deputaatschap algemene kerkelijke zaken van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland gaf in een reactie aan de contacten met vertegenwoordigers van de Hersteld Hervormde Kerk te waarderen. „Zij onderschrijven dat er op een aantal terreinen een voldoende mate van herkenning is”, aldus het synodeverslag. „Anderzijds geeft de breedte van de Hersteld Hervormde Kerk hun reden tot zorg. Een en ander tegen elkaar afwegende, zien de deputaten op dit moment onvoldoende meerwaarde in een gesprek. Zij willen het houden bij de informele (ambtelijke) contacten.”

De HHK en de OGGiN werken op verschillende terreinen samen, zoals in het diaconaal gastenhuis De Oase, de stichting Adullam, het Platform Jeugdhulpverlening en het Woerdens Beraad. „In de praktijk weten de kerken elkaar te vinden om zo nodig gezamenlijk op te treden. Hiervoor bestaat waardering.” Deputaten art. 48/49 DKO van de OGGiN zijn echter van oordeel dat het „interkerkelijk contact van meer algemene aard geen specifieke meerwaarde heeft. Om deze reden wil men dan ook afzien van een dergelijk gesprek.”

Sociale media

De redactie van het Kerkblad van de HHK bezint zich op de vraag hoe het orgaan „op een verantwoorde wijze binnen de sociale media een plaats kan krijgen.” Meerdere synodeleden beklemtoonden het belang hiervan, omdat via deze media met name jongeren bereikt kunnen worden..

Dr. P. C. Hoek, docent praktische theologie aan het Hersteld Hervormd Seminarie in Amsterdam, hield een lezing over de invulling van het ambt van predikant. Hij constateerde dat gezag niet meer vanzelfsprekend is. Gezag wordt alleen verkregen vanuit een dienend geestelijk leiderschap dat verricht wordt in trouw en gehoorzaamheid aan de Meester, aldus dr. Hoek.

De generale synode koos ds. R. P. van Rooijen uit Oosterwolde tot preses. Hij is de opvolger van ds. L. W. Ch. Ruijgrok uit Poortvliet, die scriba werd.

Ds. D. Heemskerk (Ouderkerk aan den IJssel) opende de synodevergadering. Hij mediteerde over Mattheüs 26:31-34.

Zie ook:

Ds. R. P. van Rooijen preses synode HHK, Reformatorisch Dagblad (17-03-2017)

Ds. Ruijgrok (HHK) geridderd, Reformatorisch Dagblad (17-03-2017)