GG lanceren platform voor gereformeerde lectuur

beeld RD
2

Vier deputaatschappen van de Gereformeerde Gemeenten hebben het platform biblicalreformedbooks.com gelanceerd. Hierop staan 175 e-books en traktaten met gereformeerde lectuur. „Wij zien dit echt als een mijlpaal.”

De deputaatschappen Bijbelverspreiding, bijzondere noden, Israël en zending stellen op het platform gratis gereformeerde lectuur ter beschikking in acht talen: Albanees, Arabisch, Engels, Hebreeuws, Hongaars, Indonesisch, Russisch en Telugu (taal van de Indiase deelstaten Andhra Pradesh en Telangana). Voor deze talen is gekozen vanwege de relevantie voor de Evangelieverkondiging door de vier deputaatschappen.

Het lectuurproject wordt aangestuurd door lectuurcoördinator Barry van der Schoot (voormalig zendingswerkster) en Johannes Schot, medewerker van het deputaatschap voor Israël. Vijf vragen aan Schot.

Waarom moest dit platform er komen?

„Enkele jaren geleden kwam er bij de deputaatschappen Bijbelverspreiding en Israël een grote gift binnen. Die was met nadruk bestemd voor lectuurwerk. Toen hebben we besloten om een lectuurwebsite te ontwikkelen en daar e-books op te plaatsen. In het najaar van 2016 ging de website de lucht in, met daarop literatuur in het Hebreeuws en het Russisch. Twee jaar geleden sloten de deputaatschappen bijzondere noden en zending zich bij dit project aan. Inmiddels is de site met acht talen vernieuwd en uitgebreid. Vele instanties binnen en buiten de Gereformeerde Gemeenten hielden zich met lectuurverspreiding bezig, maar niemand had daar nog enig overzicht over. Er was evenmin overzicht over de beschikbaarheid van lectuur. Op de nieuwe website willen we een helder overzicht geven van alle gereformeerde lectuur die met name binnen de Gereformeerde Gemeenten door de vier deputaatschappen is vertaald. Voor ons is dit echt een pijlpaal.”

De nu geplaatste e-books betreffen lectuur die in de achterliggende decennia door de vier deputaatschappen is ontwikkeld en vertaald. Al die pdf-documenten zijn omgezet naar e-books. „Op de site staan in totaal tienduizenden pagina’s tekst. Alleen al dit omzetten naar e-books is een gigantisch karwei geweest. Een e-book heeft echter veel voordelen voor de leesbaarheid ten opzichte van een pdf-document.”

Het platform bevat 175 e-books. Dat moet uitgebreid worden naar 250. Wat wordt er nog gemist?

„Dat heeft vooral te maken met het feit dat er nog een klein stuwmeer aan beschikbare lectuur ligt, vooral in het Albanees. We willen ook het aantal talen uitbreiden. Daarbij kan gedacht worden aan Hindi, Tamil en Bengali. Dat zijn voor het deputaatschap Bijbelverspreiding relevante talen. Bij de deputaatschappen bijzondere noden, Israël en zending gaat het vooral om lectuur in de bestaande talen, zoals het Arabisch, Engels en Hebreeuws.”

Wat is de samenvattende boodschap die dit platform wil uitdragen?

„Deze lectuur is bedoeld om zowel voor jongeren als voor volwassenen de kernzaken van het christelijk geloof te verwoorden, bijvoorbeeld over de heilsorde, de vijf punten van het calvinisme en de bekende drie g’s, geloof, gebod, gebed.”

Welke auteurs komen op het platform voor?

„Natuurlijk de reformatoren, Luther en Calvijn, en de nadere reformatoren, onder wie Boston, Comrie en Wilhelmus à Brakel met zijn ”Redelijke Godsdienst”. Verder puriteinen, zoals Alleine, Baxter, Bunyan, Guthrie, Henry met zijn Bijbelverklaring, Owen, Rutherford en Watson. Er is ook lectuur opgenomen van hedendaagse auteurs, J. van Haaren, C. J. Meeuse, Karels-Meeuse, A. Moerkerken en P. van Olst.”