Gg Den Haag-Scheveningen kerkt in hofje in de Hofstad

De Bethaniëkerk van de gereformeerde gemeente Den Haag-Scheveningen is een modern kerkgebouw vlak bij het centrum van Den Haag. beeld RD, Anton Dommerholt
2

De geschiedenis van de gereformeerde gemeenten van Den Haag en Scheveningen is goed gedocumenteerd. Met het verschijnen van ”Hoven in de Hofstad” zijn nu drie boeken over deze gemeenten gepubliceerd.

Den Haag en Scheveningen kenden drie gereformeerde gemeenten: ’s-Gravenhage-Centrum (sinds 1923), ’s-Gravenhage-Zuid (1959) en Scheveningen (1933). Vanwege teruglopende ledentallen fuseerden Centrum en Zuid in 2000 met elkaar. In 2017 kreeg de fusie tussen ’s-Gravenhage en Scheveningen haar beslag. Vanaf 1 januari 2018 kerkt de gemeente in de Bethaniëkerk in het centrum.

Drs. J. Schipper (nu ds. Schipper) beschreef de geschiedenis van de drie gemeenten tot het jaar 1982 in de uitgave ”Eben-Haëzer”. In 2000 verscheen ”Ik ben de God van Bethel”, over de geschiedenis van de gemeente van ’s-Gravenhage-Zuid. En dan is er nu ”Hoven in de Hofstad”.

De Bethaniëkerk is een qua vormgeving modern kerkgebouw en ligt dicht bij het centrum in een soort hofje midden in een woonwijk. Je kunt er het klokkenspel van de Grote of Jacobskerk horen. Slechts weinig in de kerkzaal doet denken aan de geschiedenis van de gemeente. Een herinnering, de eerste steen uit de kerk van ’s-Gravenhage-Zuid, wacht nog op een plekje. Een ander aandenken komt ook uit Zuid: de doopvont. Ouderling A. van Mourik wijst erop.

Niets herinnert nog aan Scheveningen, maar daar zit ook een gunstige keerzijde aan, zegt ouderling D. J. Doorn. „Een herinnering is een bevestiging dat iets er niet meer is. De gemeente Scheveningen leeft echter voort. Het kerkgebouw staat nog in dienst van het Woord, de kanselbijbel is niet gesloten en er vinden activiteiten plaats.”

In de consistorie, met foto’s van alle predikanten die de gemeente gediend hebben, komt hij met cijfers. „De jaren zestig van de vorige eeuw waren het hoogtepunt qua aantallen. Toen telden de drie gemeenten samen ruim 1800 leden. Daarna is het naar beneden gegaan. Onze gemeente heeft nu 263 leden. De dalende lijn zet zich nog steeds voort en er is geen reden om aan te nemen dat die vanaf nu stopt.”

Voornaamste oorzaak is volgens Van Mourik het wegtrekken van jonge gezinnen. „Als er meer kinderen komen, is woonruimte hier voor de meeste ouders onbetaalbaar. Ze vertrekken dan naar een plaats in de omgeving of wat verder weg.”

Evangelisatiepost

Het samengaan van de twee gemeenten gaat niet vanzelf. Van Mourik: „De gemeente Den Haag is altijd een streekgemeente geweest, met kerkgangers uit de verre omtrek. De gemeente Scheveningen was meer dorps en had duidelijker een wijgevoel. De nieuwe gemeente telt veel betrokken gemeenteleden, die snel een kaartje naar elkaar sturen of op een andere manier hun saamhorigheid laten merken.”

Doorn vindt het jammer dat de gereformeerde gemeente van Scheveningen vroeger te weinig zichtbaar was. „De mensen in de omgeving wisten niet wat daar in de kerk gebeurde. We moeten meer naar buiten treden en zichtbaar zijn als kerk. Daarom zijn we blij dat het kerkgebouw in Scheveningen nu dienstdoet als evangelisatiepost en dat onze gemeente er een bijdrage aan levert. We hopen ook dat onze gemeente een predikant krijgt om allerlei taken aan te vatten. Wat is een kudde zonder herder?”

Somber is Doorn niet. Hij toont het logo van de kerk, dat verwijst naar de naam Bethanië (Lukas 24: 50). „Daarop zie je zegenende handen, met op de achtergrond het silhouet van Den Haag en Scheveningen, en onder die handen een groep mensen. Wij zijn een groep binnen de stad en hebben een boodschap van vrede voor de mensen, de boodschap van de gekruisigde Christus. Die moeten we niet verzwijgen.”

Het boek ”Hoven in de Hofstad. Geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten van Den Haag en Scheveningen (1982-2017)” is geschreven door gemeentelid F. J. de Kok. Van de zes predikanten die de gemeenten dienden (ds. F. Harinck, ds. K. de Gier, ds. J. Driessen, ds. R. Kattenberg, ds. A. Elshout en ds. J. B. Zippro) zijn biografische notities opgenomen. In het boek komt ook de bouw van het huidige kerkgebouw, dat in 1986 in gebruik is genomen, aan de orde.

Het boek is verkrijgbaar bij de kerkenraad van de gereformeerde gemeente Den Haag-Scheveningen.