Gezamenlijke avondmaalsdienst in Kampen markeert verbondenheid GKV en NGK

Synode GKV 2017
Avondmaalsviering in de Nieuwe Kerk in Kampen, in het kader van verbondenheid tussen GKV en NGK. beeld Freddy Schinkel
6

Met een gezamenlijke avondmaalsdienst hebben vrijgemaakt gereformeerden en Nederlands gereformeerden zaterdagavond in de Nieuwe Kerk in Kampen de onderlinge verbondenheid gemarkeerd.

De dienst ging uit van de gereformeerde kerken vrijgemaakt (gkv) in Kampen en de Nederlands gereformeerde kerk (Ngk) in Kampen. Voorgangers waren ds. A. W. Beute (gkv Kampen-Zuid) en ds. R. Venderbos (Ngk Kampen).

Ds. Venderbos preekte over Nehemia 1, over hoe het volk van Israël door eigen schuld in ballingschap in Babel belandde. Nehemia hoorde over de verwoesting van Jeruzalem, de tempelstad. Zijn reactie? Hij beleed de zonden van zijn volk voor God. „Hij verheft zich niet boven anderen, weet zich verbonden met zijn voorgeslacht en volksgenoten. Hij is er van overtuigd dat hij is aangewezen op de vergeving en de genezing van God.”

Na de preek beleden de aanwezigen door middel van een gezamenlijk gebed van beide predikanten, schuld tegenover God voor zonden op kerkelijk gebied die leidden tot een scheuring in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Daaruit ontstonden na 1967 de Nederlands Gereformeerde Kerken.

AJR_Kampen_Nieuwe_Kerk_GKV_NGK__2_Vergadering GKV en NGK spreekt verlangen uit naar eenheid

Voorafgaand aan de bediening van het Heilig Avondmaal sprak ds. Beute over Ezra 1:10-13, over het herstel van de tempel in Jeruzalem vanuit een voor het oog van mensen onmogelijke situatie. Ds. Beute memoreerde dat juist in en om de Nieuwe Kerk de scheuring in de jaren 60 grote gevolgen had. De enige weg naar verzoening met God en van mensen met elkaar loopt langs het kruis van Christus, aldus de predikant. „Als God ons weer bijeen brengt, laat het dan zo zijn dat het te horen en te zien is. God deed grote dingen voor Israël. Je mag er op rekenen dat Hij dat ook voor ons doet.”

De kerkdienst werd afgesloten met een gaande viering van het Heilig Avondmaal.