Gereformeerde gemeente Rotterdam-IJsselmonde stuurt de buurt een brief

Kerk en corona
Ds. G. Hoogerland. beeld Henk Plas

De kerkenraad van de gereformeerde gemeente van Rotterdam-IJsselmonde heeft vorige week vanwege de coronacrisis een brief in de buurt laten bezorgen.

Het plan voor de brief kwam al vrij snel na het uitbreken van de crisis, zegt ds. G. Hoogerland, predikant van de gemeente. „De meeste mensen hier in de buurt gaan niet naar de kerk. Ik heb niet de gave van een straatpredikant, maar ik voel de geestelijke nood van mensen wel. Toen de crisis kwam, was er overal verwarring. Dat greep me aan. Ik zocht een weg om de mensen om ons heen te bereiken.”

Schuldbelijdenis

Ds. Hoogerland stelde een brief op en liet die eerst aan een collega-predikant lezen. Vervolgens kregen de kerkenraad en twee evangelisten de brief onder ogen. „Na enkele wijzigingen kon iedereen zich erin vinden.”

Het schrijven begint met het benoemen van de crisis. Vervolgens komt de kerk aan bod. „Wij willen onze schuld belijden en we bidden of de kerk weer mag worden wat ze moet zijn.”

Daarna gaat het in de brief over de samenleving. „In de samenleving gebeurt veel dat niet in overeenstemming is met Gods heilige wet. Wij geloven dat God ons steeds opnieuw, maar zeker ook door deze crisis, wil oproepen om naar Zijn heilzame geboden terug te keren.”

Aan het einde van de brief volgt een oproep om „onze zonden te belijden en tot God en Zijn geboden terug te keren. Want bij Hem is veel ontferming.”

Bij de brief die de buurtbewoners in de bus kregen, zit het boekje ”Een Woord voor u”. Daarin staat een Bijbelgedeelte met een korte uitleg. Mensen worden uitgenodigd om een complete Bijbel aan te vragen of contact op te nemen.

Wonder

Catechisanten verspreidden de brief vorige week woensdag in de Oordenbuurt. Duizend van de drieduizend brieven konden niet worden bezorgd vanwege nee-nee-stickers op de brievenbussen. Die brieven worden deze week rondgebracht in de wijk naast de Oordenbuurt.

Tot nu toe is er één brief terugbezorgd door iemand die deze niet wenste. Verder zijn er geen reacties gekomen, zegt ds. Hoogerland. „Ik hoopte vanzelfsprekend op positieve reacties, maar ik weet vanuit mijn jeugd dat zaad dat gestrooid wordt, niet direct opkomt. Daar moet je op wachten. Het zou een wonder zijn als de Heere de brief zou willen gebruiken om iemand stil te zetten. Het gaat immers om mensen met een ziel voor de eeuwigheid.”