Gereformeerde Bond betreurt tegenstrijdige reacties op GTU

Synode CGK 2016
Ds. A. J. Mensink. beeld RD, Henk Visscher

Het doet de Gereformeerde Bond (GB) in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) pijn dat de voorstellen rond de Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU) erg tegenstrijdige reacties hebben opgeroepen, zo stelde ds. A. J. Mensink woensdagmorgen op de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) in Nunspeet. „Mijn grootste zorg is niet of u het met ándere kerken en partners eens kunt worden over een GTU, maar of u het met elkáár eens kunt worden.”

Ds. Mensink voerde het woord tijdens de bespreking van het deputaatschap eenheid van gereformeerde belijders. In dat kader stelde hij de vorming van de GTU aan de orde. Drie jaar geleden constateerde de synode van de CGK dat de toekomst van de Theologische Universiteit Apeldoorn als eigen ambtsopleiding van de CGK in gevaar is, zo memoreerde hij. De synode overwoog toen dat een bundeling van gereformeerde theologische universiteiten een weg naar voren zou openen, maar ook dat dit tot een stevig gesprek over identiteit zou moeten leiden. In een latere vergadering stelde de synode als voorwaarde dat de GB een substantiële bijdrage zou leveren aan de oprichting van de GTU.

De GB heeft op dit verzoek van harte ”ja” gezegd, uit liefde tot de gereformeerde theologiebeoefening, aldus ds. Mensink. „Wij weten uit ervaring dat het in onze tijd steeds moeilijker wordt om gereformeerde theologie op academisch niveau te bedrijven, gezien de kwaliteitseisen van de overheid en vanwege het feit dat de gereformeerde theologie steeds meer in de marge wordt gedreven. Het kan en mag niet zo zijn dat de academische gereformeerde theologiebeoefening in ons land teloor gaat.”

De GB heeft vanuit deze motivatie willen bijdragen in de zogenoemde regiegroep, aldus ds. Mensink. De inspanning is voor een Bond met zeer beperkte mankracht en middelen „onverantwoordelijk hoog” geweest, aldus de GB-voorzitter. De GB heeft geen enkele voorwaarde gesteld over de benoeming van docenten en hoogleraren met een hervormd-gereformeerde achtergrond. „Dat is aan u. Wij hebben ook niet de financiële middelen om ons in te kopen in een theologische universiteit, en daarmee zélf docenten te bekostigen.”

Ds. Mensink benadrukte dat de gereformeerde theologiebeoefening ruimte nodig heeft. „Gereformeerde diepte vraagt om katholieke breedte. Gereformeerde theologiebeoefening heeft aanvechting nodig. Aanvechting die loutert, aanscherpt én staalt.”

De behandeling van de GTU op de synode van de CGK is naar verwachting eind maart, zo werd woensdagmorgen bekendgemaakt. De regiegroep houdt er nog steeds aan vast dat vóór 1 april de kerkelijke vergaderingen van de CGK, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken moeten reageren op de voorstellen. Het is nog onbekend of de bespreking van de GTU op de synode openbaar of besloten is, zo zei synodepreses ds. P. D. J. Buijs desgevraagd.