Geld voor restauratie Abdij van Berne

De provincie Noord-Brabant reserveert een bedrag van 1,8 miljoen euro voor de herontwikkeling van de Abdij van Berne. Deze wordt de komende dertig jaar in fasen gerealiseerd, zo schrijven de norbertijnen van de abdij op hun site.

De financiële middelen die nodig zijn voor de herontwikkeling worden opgebracht door de abdij, de gemeente Bernheze, de provincie, fondsen en andere partijen. Voor de miljoeneninvestering kan de bijdrage van de provincie als vliegwiel fungeren. Deze is met name bestemd voor duurzame instandhouding, zoals aanpassingen in het abdijgebouw, de woonvertrekken en de tuin, en voor duurzaamheidsmaatregelen.

Voor de uitvoering van de toekomstplannen is 2021 de eerste belangrijke mijlpaal. In dat jaar bestaat de wereldwijde Norbertijner orde 900 jaar.

De abdij gaat de gastenverblijven uitbreiden met vijftien kamers. Nu zijn er ruim tweeduizend overnachtingen per jaar. Naar verwachting groeit dat aantal de komende jaren. Daarnaast wordt het abdijhuis getransformeerd tot „inspiratieplek” voor programma’s en werkplekken voor sociaal ondernemers. Op het achterterrein wordt het Provinciaal Depot Bodemvondsten gevestigd, later aangevuld met creatieve en ambachtelijke ateliers. Verder in de toekomst wordt nagedacht over een eventuele woonfunctie op het abdijterrein met bewoners die sterk betrokken zijn bij de religieuze gemeenschap en haar werkzaamheden.