„Geef jeugdwerkers in kerk verklaring omtrent gedrag”

Synode CGK 2016
Synode CGK. beeld RD

Plaatselijke kerken moeten zich bezinnen op het gebruik van een verklaring omtrent gedrag (VOG) voor jeugdwerkers.

„Kerken liggen onder een vergootglas”, zei mr. H. de Hek, secretaris van het deputaatschap contact met de overheid, vrijdag in Nunspeet op de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). „Stel dat een jeugdwerker zich aan een meisje vergrijpt. Dat is verschrikkelijk. Het zal in deze tijd ongetwijfeld het nieuws halen, en dan kun je je afvragen hoe weerbaar je als plaatselijke gemeente bent tegen de kritiek als je géén verklaring omtrent gedrag hebt. Dat is een vraag die alle gemeenten zich zouden moeten stellen.”

De overheid stimuleert maatschappelijke instellingen die jeugdwerk verrichten (sportclubs, scouting, maar ook kerken) jaarlijks een VOG aan te vragen, maar verplicht is dat nog niet. De overheid is bereid de VOG gratis beschikbaar te stellen, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Organisaties die in aanmerking willen komen voor een gratis VOG voor hun vrijwilligers, dienen beleid te hebben ontwikkeld op het voorkomen van en optreden tegen seksueel misbruik en seksuele intimidatie.

Ds. H. Polinder (Urk) wees op de kosten van een VOG –soms enkele tientallen euro’s– voor iedere jeugdwerker. Ds. A. G. M. Weststrate (Kapelle) vroeg naar de haalbaarheid daarvan: stel dat er in een gemeente vierhonderd mensen betrokken zijn bij jongeren, moeten die allemaal een VOG?

Momenteel loopt er een proef waarbij jeugdwerkers in de Rooms-Katholieke Kerk gratis een VOG krijgen. Deputaten volgen de ontwikkelingen en zullen „wanneer meer duidelijk is over de voorwaarden beoordelen of het ook voor onze kerken, of voor plaatselijke gemeenten, wenselijk is mee te doen aan het VOG-project.”

Op aangeven van ds. Weststrate krijgt voorbede voor land, volk en overheid een plaats in het beleidsplan van de CGK.

De generale synode deed vrijdagmorgen voorbede voor onder meer de overheid, de koning en koningin, en christelijke politici.