Gebouw Fenix (PKN) Leeuwarden vrijwel zeker gesloopt

De Fenix in Leeuwarden, het gebouw waarvan de protestantse wijkgemeente Fenix/Goede Herder tot 2012 gebruikmaakte. beeld Friesch Dagblad
2

De Fenix in Leeuwarden, het gebouw aan de Valeriusstraat waarvan de protestantse wijkgemeente Fenix/Goede Herder tot 2012 gebruikmaakte, is verkocht. Dinsdag is de akte getekend bij de notaris.

Dat bevestigt Gerrit Jan Vos, voorzitter van het college van kerkrentmeesters van de protestantse gemeente Leeuwarden (i.w.). De koper wil niet met naam en toenaam in de publiciteit komen, Vos heeft wel begrepen dat het gebouw gesloopt gaat worden.

De Fenix werd in 1960 als tweede gereformeerde kerk, met zalencentrum, gebouwd in de wijk Leeuwarden-West, als aanvulling op de Pelikaankerk. De Fenix was door het multifunctionele karakter een veelgebruikte vergaderlocatie en in vroeger jaren ook een plek voor veel (trouw)feesten.

In 2002 werd het gebouw nog uitgebreid verbouwd, mede in verband met de buitengebruikstelling in dat jaar van de hervormde Goede Herderkerk (Mr. P. J. Troelstraweg); die kerk werd gesloopt en daar verrees een nieuw appartementencomplex. Het Flentroporgel (1957) ging toen over naar de Fenix. „Dat orgel proberen wij nu nog kwijt te raken”, zegt Vos.

Adelaarkerk

Ook de Adelaarkerk in de wijk Bilgaard is verkocht. Volgende week wordt de verkoop van deze kerk aan De Jokse bekrachtigd. Het bedehuis, een ontwerp van architect G. Steen uit Dokkum, dateert uit 1972. Dit gebouw blijft echter bestaan, er zal een groot aantal zorgappartementen in gerealiseerd worden. Het was al langer bekend dat de kerk deze bestemming zou krijgen. Het Van den Bergorgel (1976) uit de Adelaarkerk bevindt zich in de verbouwde Open Hof (nu De Fontein geheten).

Kerksluitingsbesluit

Met de verkoop van de Fenix en de Adelaarkerk zijn nu alle PKN-kerken van het kerksluitingbesluit van protestants Leeuwarden verkocht. In mei 2012 werden de laatste diensten gelijktijdig in de Adelaarkerk en de Fenix gehouden. De gemeenteleden gingen daarna kerken in de Grote Kerk en enkelen in de Open Hof (verbouwd en vernieuwd tot De Fontein) aan de Goudenregenstraat.

De Koepelkerk werd in december 2014 verkocht en fungeert nu als theater. De Pelikaankerk, die eerst ook gesloten zou worden, ging uiteindelijk niet dicht als godshuis. De kerk werd door de protestantse gemeente Leeuwarden (i.w.) verkocht aan de stichting Pelikaankerk. De protestantse gemeente van bijzondere aard ”Rondom de Pelikaankerk” houdt hier de diensten en activiteiten.

De Adelaarkerk en de Fenix stonden al lange tijd leeg en de protestantse gemeente van Leeuwarden wilde de gebouwen graag kwijt, zodat ze ook niet meer drukten op de begroting. Vos: „We zijn blij dat alle gebouwen nu verkocht zijn. We sluiten hiermee een roerige periode af en kunnen ons weer op de toekomst gaan richten.”

Vos denkt daarbij vooral aan gemeenteopbouw. „Het heeft tijd nodig om te wennen aan een nieuwe situatie.” Tegelijk heeft hij de indruk dat de gemeenten uit de Fenix en de Adelaarkerk die nu in de Grote Kerk samenkomen inmiddels steeds meer een eenheid vormen. „Vaste diensten zijn daar nu om half tien, daarnaast worden andere vieringen en diensten gehouden. De mensen kunnen naar believen uit het aanbod kiezen en hoe zich dat verdeelt, valt niet samen met de gemeenten waaruit de mensen afkomstig zijn.”

Kerkbalans

Ook uit de toegenomen inkomsten uit de Actie Kerkbalans maken de kerkrentmeesters op dat de leden van de protestantse gemeente te Leeuwarden wennen aan de nieuwe situatie, waarin alleen nog in de Grote Kerk, De Fontein en De Schakel (in Camminghaburen) gekerkt kan worden. „We hopen dat de toename van giften die we in 2016 zagen, in 2017 doorzet.”

De Waalse kerk (1530) is ook nog eigendom van de PKN-gemeente, maar in deze kerk worden alleen bijzondere diensten gehouden.

In de stad Leeuwarden wordt naarstig gewerkt aan de fusie van de wijkkerken tot één protestantse gemeente Leeuwarden, die per 1 januari 2017 zijn beslag moet krijgen.