Gastvrijheid als uithangbord bij Dokkumse gemeente

Tsjerkepaad
Interieur van de kerk. beeld Marchje Andringa Marchje Andringa
2

DOKKUM. De Verenigde Christelijke Gemeente van Dokkum is een combinatiegemeente van remonstranten en doopsgezinden. Ze doet voor de zesde keer mee met Tsjerkepaad. Thea Metz is voorzitter.

Wat is uw rol bij Tsjerkepaad?

„Ik ben als voorzitter van de kerkenraad ook de contactpersoon voor onze gemeente bij Tsjerkepaad. Ik regel de gastvrouwen en -heren voor de zaterdagen en zorg dat alles goed verloopt.”

Heeft de kerk eerder meegedaan?

„In het verleden hebben we vaker meegedaan, wegens omstandigheden de afgelopen twee jaar niet en dit jaar wilden we graag weer meedoen.”

Hoe oud is de kerk en wat zijn bijzondere kenmerken van het kerkgebouw?

„De kerk is een rijksmonument. Het is in 1852 door de architect Th. Romein ontworpen in de stijl van het neoclassicisme. De kerk heeft een toren. Het gerestaureerde orgel is eveneens monumentaal. Het werd in 1863 gebouwd door orgelmaker Van Dam.”

Wat betekent deze kerk voor het kerkelijk leven van Dokkum? Heeft het gebouw een centrum- of gemeenschapsfunctie?

„In het doorgaans van oudsher wat behoudende Dokkum vormt de Verenigde Christelijke Gemeente (VCG) een duidelijke aanvulling op het kerkelijke spectrum. De VCG is de enige gemeente in Nederland die in 1798 geheel een fusie heeft doorgemaakt van de Doopsgezinde en de Remonstrantse Broederschap. Dit was destijds uniek en is het kerkhistorisch nog steeds.

De gemeente is duidelijk vrijzinnig en heeft leden die zowel doopsgezind als remonstrants kunnen zijn. Men kan echter ook toetreden als vriend of belangstellende, met behoud van de eigen identiteit. Dit betekent dat we onder onze gemeenteleden ook voormalige gereformeerden hebben, hervormden, rooms-katholieken, lutheranen en zelfs mensen die zich liever humanist noemen. De kerk herbergt dus een diverse pluimage aan geïnteresseerde en betrokken zinzoekers.

Wat ons verbindt zijn de waarden van onze broederschappen: vrijheid in het geloof, verdraagzaamheid, eigen verantwoordelijkheid, een kritische houding naar kerk en wereld, vredelievend en een bevindelijke inslag. Het is een actieve gemeente die midden in de maatschappij staat. Naast de wekelijkse kerkdiensten organiseren we debatavonden over politiek en religie met lokale politici en landelijk bekende sprekers, thema-avonden over relevante zaken zoals de Dode Zeerollen, toneelstukken en muziek.

En er is diverse keren per jaar een expositie. De kerk heeft een duidelijke functie voor de buurt waarin zij staat, de stad, de regio en –ik durf wel te zeggen– de rest van het land. Er gebeurt van alles in en om de kerk.”

Hoe loopt Tsjerkepaad tot nu toe? Hoeveel vrijwilligers zijn er bij betrokken en wat hoopt u dat Tsjerkepaad zal opleveren?

„Het aantal bezoekers is redelijk groot. Elke zaterdag zijn er twee vrijwilligers aanwezig. Gemeenteleden en Dokkumers lopen graag even binnen voor een praatje. De bezoekers stellen veel vragen: men is vooral geïnteresseerd in waar doopsgezinden en remonstranten voor staan en dat leggen we graag uit.”

Wat is de bijzonderste ervaring die u in deze kerk heeft meegemaakt?

„De onderlinge verbondenheid en de verscheidenheid aan denkwijzen en de tolerantie daarin. Na een lezing, concert of discussieavond vertellen vele bezoekers dat wij een gastvrije en actieve gemeente zijn.”

Wat moeten bezoekers echt zien in de kerk?

„De kerk is onlangs vanbinnen en vanbuiten opgeknapt. De uitstraling van het licht in de kerk is heel bijzonder. Het heeft een hele serene en intieme sfeer. In de kerkenraadskamer hangen foto’s van alle predikanten en lijsten met alle namen van kerkenraadsleden die voorgaande jaren en eeuwen in de kerkenraad hebben gezeten. Het is een perfectie locatie voor een trouwfeest, trouwdienst of concert. We verhuren de kerk dan ook graag.”

Is er een bijzondere activiteit tijdens Tsjerkepaad?

„Er is een fototentoonstelling onder de titel ”Wy dy’t bidde”. Het betreffen tien gebeden uit het boek ”Die Betenden” van de bekende monnik Anselm Grün. Deze gebeden zijn vertaald in het Nederlands en in het Fries. Bij elk gebed is een passende foto geplaatst. In onze Camphuysenzaal is een verscheidenheid aan tweedehands boeken te koop. In de kerkenraadskamer rond de grote tafel kan men koffie of thee drinken.”

Waarmee is een bezoek aan de kerk te combineren in de regio?

„In Dokkum is in het kader van Tsjerkepaad in de rooms-katholieke Bonifatiuskerk een tentoonstelling met relieken van Bonifatius. Dokkum is dan ook een bedevaartsoord. In de Bonifatiuskapel, die dankzij de rooms-katholieke priester Titus Brandsma (1881-1942) gebouwd is, vind je veel informatie over de geschiedenis van Dokkum.

Ook de Grote Kerk is open, daar is eveneens een tentoonstelling te bezichtigen. Als je de historische Bolwerken van Dokkum bewandelt, kom je uit bij het pas gerestaureerde graf van de grootste dichter van de gouden eeuw, onze eigen vrijzinnige predikant en kunstenaar Camphuysen.

Het Dokkumer Admiraliteitsmuseum is zeker een bezoek waard, evenals het Fiskershuske in Moddergat. Dit bevindt zich aan het Unescowerelderfgoed de wadden. Een ander bezoek in de regio kun je brengen aan de prachtige kerken in Janum en de hoogste terp van Friesland: Hegebeintum. Hier is een prachtige kerk te bewonderen met rouwborden die veel vertellen over het adellijke verleden van de Friezen.”

Ruim 250 Friese kerken openen tot en met 13 september op zaterdagmiddag hun deuren in het kader van Tsjerkepaad 2014. Wekelijks wordt een van de deelnemende kerken voor het voetlicht gehaald. Dit is de negende aflevering.

www.tsjerkepaad.nl voor deelnemende kerken.


Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum

De Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum telt 61 leden, 13 vrienden en 30 belangstellenden. Gemiddeld bezoeken zo’n 40 mensen de zondagse samenkomsten.

Predikant: Ds. Yvonne Hiemstra.

Diensten: Zomertijd 9.30 uur en wintertijd 10.00 uur.

Locatie kerk: Legeweg 14, Dokkum.

Geopend tijdens Tsjerkepaad: Alle zaterdagen tot en met 13 september 2014, van 13.30 tot 17.00 uur.

Meer over de gemeente op de website van de Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum; www.dore-dokkum.doopsgezind.nl.