Fundering kerk Augsbuurt gereed

De kerk in Augsbuurt kreeg een nieuwe fundering. beeld Sjaak Verboom

Er ligt een compleet nieuwe fundering onder het schip van de kerk van het Friese Augsbuurt, meldt de Stichting Oude Friese Kerken.

De afgelopen maanden gingen vijftig stalen palen de grond in, zowel in als buiten de kerk. De palen zijn per twee met elkaar en met de kerkmuur verbonden. Eerder gingen 10 meter lange stalen buizen de grond in. Het heien van de palen leverde aan de westkant problemen op. Daarom zijn de lange palen aan deze kant door specialisten op een trillingvrije manier de grond ingedrukt.

De herfundering was nodig om verdere verzakking van het kerkgebouw tegen te gaan. Door de verzakking zijn scheuren in de kerkmuren ontstaan, is er schade toegebracht aan het pleisterwerk en staan de vloer en de ramen onder spanning. Het herstelwerk wordt nu aangepakt.

De kerk van Augsbuurt, een dorp tussen Buitenpost en Kollum, dateert uit 1782. Het kerkgebouw was de eerste aanwinst van Stichting Oude Friese Kerken, die dit jaar vijftig jaar bestaat. Inmiddels heeft de stichting ongeveer vijftig kerkgebouwen in bezit. Die wil ze behouden voor het nageslacht en toegankelijk maken voor bezoekers. Een aantal van deze kerken is niet meer in gebruik voor de eredienst.