Franse kerk mikpunt van laster om coronabesmettingen

Kerk en corona
Ziekenhuispersoneel in Mulhouse kijkt naar het bezoek van president Macron aan Mulhouse, vorige week. beeld AFP
2

„Ik heb geen tranen meer om te huilen”, zegt Samuel Peterschmitt, predikant in het Franse Mulhouse. Zijn gemeente verloor al zeventien leden door Covid-19. En werd ernstig bedreigd.

La Porte Ouverte, geopende deur, heet de evangelisch-charismatische gemeente in de Elzas. Ze telt zo’n 2200 leden en meerdere predikanten. Van 17 tot 21 februari was hier een bijeenkomst die jaarlijks wordt gehouden voordat de veertigdagentijd begint. Christenen uit Frankrijk, maar ook uit overzeese gebiedsdelen als Guyana en uit de buurlanden Zwitserland, Duitsland en België, waren bijeen in Mulhouse om diensten bij te wonen, te bidden en te vasten.

In de weken die volgden, bleken tientallen gemeenteleden besmet met het coronavirus. Hun aantal liep op tot rond de duizend. Ook voorzitter-predikant Samuel Peterschmitt was ruim twee weken ernstig ziek. Hij lag een week in het ziekenhuis.

Vorige week richtte hij zich, vermagerd en kortademig, in een videoboodschap tot zijn gemeente. Nadat hij zijn meeleven met alle rouwende families in de gemeente uitte, zei hij tegen de mensen die in het ziekenhuis verblijven: „Ik weet wat het betekent. Ik weet hoe lang de nachten duren en hoe je de uren aan het tellen bent.”

Hij riep zijn gemeenteleden hartstochtelijk op om de quarantainemaatregelen te respecteren. „Neem deze ziekte heel serieus.” En: „Alles wat u kunt doen voor uw naaste, doe dat alstublieft.”

De predikant zal bij die laatste opmerking gedacht hebben aan de tekst uit 1 Petrus 2: „En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen; opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken, die zij in u zien, God verheerlijken mogen.”

Want de kerkelijke gemeente Porte Ouverte was de afgelopen weken mikpunt van laster en bedreigingen, omdat zij werd gezien als een brandhaard van het virus. „Bovenop het feit dat wij zo zwaar getroffen werden door het virus, kwamen de soms extreem gewelddadige bedreigingen”, zei de predikant.

Ds. Samuel Peterschmitt. beeld gottesdienst-tv.de

Aanstichter

Verwijten dat de gemeente niet zorgvuldig gehandeld zou hebben, worden op de website van de kerk krachtig weersproken. „Wij hebben op geen enkele manier de veiligheidsregels overtreden, want die waren er op dat moment niet eens.”

Ter illustratie worden drie andere evenementen genoemd die in dezelfde periode plaatsvonden. Allereerst het bezoek van president Macron aan dezelfde wijk als waarin de kerk staat, op 18 februari. Patrick Genthon, journalist bij Radio France, vertelde dat de president anderhalf uur deed over een afstand van honderd meter, zoveel tijd nam hij voor selfies en omhelzingen.

Tot 1 maart was er in Parijs een internationale Landbouwbeurs gaande, waar 480.000 bezoekers op afkwamen. En op 28 februari had er in Lyon een voetbalwedstrijd plaats in de aanwezigheid van 3000 Italiaanse supporters.

Verdachtmakingen

Desondanks moest de gemeente het vooral op sociale media zwaar ontgelden, alsof zij een aanstichter van de coronacrisis zou zijn.

Direct bij de eerste vaststellingen van het virus bij gemeenteleden zijn de kerkdiensten en activiteiten geannuleerd. Kerkdiensten werden vanaf 3 maart online uitgezonden. Dat zorgde voor nieuwe verdachtmakingen. Een politiecontrole bevestigde echter dat er maar elf mensen in het gebouw aanwezig waren, veel minder dan het toegestane aantal van dertig personen.

Om zich van iedere mogelijke schijn van kwaad te ontdoen, heeft Porte Ouverte nu besloten helemaal geen diensten meer uit te zenden. Een predikant zal vanuit zijn huis een boodschap laten horen, terwijl gemeentelid Jérémie vanuit huis liederen ten gehore brengt.

Op hoop van betere tijden, waarin de gemeente haar naam weer eer aan zal doen.