Fam. Roest uitgezonden naar Thailand

Thomas en Cobi Roest zijn zondagmorgen, samen met hun zoon Tim, vanuit de hervormde gemeente in Veenendaal (wijk 4 Zuid) uitgezonden naar Thailand als zendingswerkers.

De dienst werd geleid door wijkpredikant ds. P. Hoogendam. Deze preekte over 1 Thessalonicenzen 2:7b-8.

De uitzending werd verricht door ds. W. Poldervaart namens de GZB (Gereformeerde Zendingsbond) en door ds. Hoogendam.

Aan de handoplegging namen deel: ds. Hoogendam, ds. Poldervaart, M. Korstanje en M. Kommers. Familie Roest werd toegesproken door ds. Poldervaart namens de GZB, door Kommers namens Overseas Missionary Fellowship en door A. van Giffen namens de thuisfrontcommissie.

Familie Roest gaat zendingswerk verrichten onder studenten in Mahasarakham, in het noordoosten van Thailand.