Faculteit godgeleerdheid VU verandert van naam

Prof. dr. Ruard Ganzevoort. beeld ANP, Robin van Lonkhuijsen

Dat de faculteit Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam haar naam zou veranderen, hing al langer in de lucht. Sinds maandag is het besluit definitief. De naam van de faculteit luidt vanaf nu: Faculteit Religie en Theologie (FRT). Niet iedereen is daar even gelukkig mee. Decaan prof. dr. Ruard Ganzevoort was woensdagmorgen vanaf een conferentie in het buitenland bereikbaar voor een korte toelichting op de naamswijziging.

Waarom is de naamswijziging van de faculteit nu doorgevoerd?

„We zijn in de loop van de tijd steeds meer een multireligieuze faculteit geworden. De focus is sterk gericht op de maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving. Het is dan natuurlijk prachtig om de term godgeleerdheid te blijven gebruiken, maar dat communiceert wel moeilijk.”

Is het begrip theologie dan zo makkelijk te begrijpen?

„Nee, ook dat woord kan als moeilijk worden ervaren. Zo zijn er mensen die theologie associëren met alleen een predikantsopleiding, terwijl de term zoveel breder is en over maatschappelijke vraagstukken gaat. Maar om onze geschiedenis niet te verloochenen, hebben we het woord theologie toch in onze nieuwe naam opgenomen. De term religie geeft aan dat we het brede veld bestuderen. Het zijn twee woorden, maar om het publiek te bereiken moet je dan ook meer dan één taal spreken.”

Hoe wordt er binnen de faculteit op de naamswijziging gereageerd?

„De nieuwe naam kan op een breed draagvlak rekenen, omdat we die met elkaar bedacht hebben.”

Toch was er best wat verwarring ontstaan. In het universiteitsblad Ad Valvas stond bijvoorbeeld dat de medezeggenschapsraad „ongelukkig” was met nieuwe naam. En ook op Twitter wordt nu gediscussieerd.

„Natuurlijk zijn er mensen die graag een naam hadden gezien waarin bijvoorbeeld alleen religie of alleen theologie zou zijn opgenomen. Dat geeft ook iets aan van de breedte van de faculteit.”

Maar is de nieuwe naam dan een compromis?

„Nee, zo zou ik het zeker niet willen noemen. We zijn een brede faculteit en we hebben de tijd genomen om tot deze nieuwe naam te komen. Daarom heeft het ook even geduurd voordat de nieuwe naam er uiteindelijk was. En die nieuwe naam kan rekenen op een breed draagvlak.”

Hoe wil de faculteit religie en theologie zich in de toekomst ontwikkelen?

„We zetten in op ”engaged scholarship”. Dat wil zeggen dat we als wetenschappers zowel confessioneel als maatschappelijk betrokken zijn. Onze mensen zullen bezig zijn met hun eigen betrokkenheid en met wat dat betekent voor de wereld. We verbinden de maatschappelijke vraagstukken en de religieuze tradities.”

Hoe krijgt dat concreet vorm?

„Een van de thema’s die spelen in de maatschappij is het duurzaamheidsvraagstuk. Daarom zal er op onze faculteit bijzondere leerstoel komen waarin het onderzoek naar de verbinding tussen religie, theologie en duurzaamheid wordt gestimuleerd.