Everard de Jong volgt Jos Punt op als legerbisschop

Paus Franciscus heeft hulpbisschop Everard de Jong van het bisdom Limburg per direct benoemd tot de nieuwe Nederlandse legerbisschop. De 61-jarige de Jong volgt bisschop Jos Punt van Haarlem-Amsterdam op, die maandag officieel met emeritaat gaat. Dat maakte het bisdom Roermond maandag bekend.

In kerkelijke termen heet het dat De Jong benoemd is tot administrator van het Militair Ordinariaat in de Nederlandse katholieke kerkprovincie. De paus heeft het ontslag aanvaard dat Jos Punt om gezondheidsredenen heeft aangevraagd. Tot opvolger van het bisdom Haarlem-Amsterdam is Jan Hendriks benoemd, werd eerder al bekend. Beide bisschoppen Hendriks en De Jong beginnen hun ambt tijdens een besloten viering van intrede, maandag om 12.00 uur in de Haarlemse St. Bavo Kathedraal.

Het Militair Ordinariaat is verantwoordelijk voor de rooms-katholieke geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht. Binnen het ordinariaat werken aalmoezeniers actief onder verantwoordelijkheid van de legerbisschop. Het militair ordinariaat werkt samen met de dienst geestelijke verzorging van de krijgsmacht.

Jos Punt was tevens sinds 1 april 1995 legerbisschop. Legerbisschop is geen volledige functie, een van de bisschoppen doet het er parttime bij. De Jong blijft dan ook hulpbisschop van het bisdom Roermond en pastoor van het parochiecluster in Maastricht-Oost, waar hij ook blijft wonen.