Evangelist noteert niet zomaar persoonsgegevens

beeld Hollandse Hoogte

Mogen kerken en stichtingen bij huis-aan-huisevangelisatie nog persoonsgegevens noteren? Ja, zeggen vertegenwoordigers van twee organisaties die zich bezighouden met evangelisatieactiviteiten. Maar zorgvuldigheid is belangrijk.

Het Europees Hof van Justitie bepaalde dinsdag dat onder andere Jehova’s getuigen niet zomaar persoonsgegevens mogen noteren bij huis-aan-huisevangelisatie. Dit zou in strijd zijn met de privacyregels, vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bij de interkerkelijke stichting Een Boodschap voor Kerkrade speelt huis-aan-huiswerk een grote rol. De stichting is gericht op Evangelieverspreiding in de Limburgse stad Kerkrade. Elke zomer wordt er een jongerenkamp georganiseerd, waarbij jongeren in tweetallen de deuren langsgaan om Gods Woord bij de mensen te brengen. Evangelist Jan Bayense: „Het huis-aan-huiswerk is een van de grote instrumenten die wij gebruiken om met mensen in contact te komen.”

Toch voorziet Bayense weinig problemen voor het werk in Kerkrade. „We voldoen aan de AVG. Bij het huis-aan-huiswerk noteren we af en toe een adres van mensen waar we niet meer mogen komen, of van mensen die juist aangeven graag vaker bezocht te worden. Dit doen we alleen met hun uitdrukkelijke toestemming.”

Het enige probleem dat zou kunnen ontstaan, is bij de samenwerking tussen jongeren van het evangelisatiekamp en het reguliere evangelisatiewerk, waarbij de Bayense zelf langs de deuren gaat. „De jongeren die in de stad mensen bezoeken, nemen altijd een formulier mee voor een tweede bezoek. Daardoor weet ik waar ik welkom ben. Soms noteren ze hierop in een regeltje waarover het eerdere gesprek ging. Dat zou volgens deze verordening te persoonlijk kunnen zijn.”

2018-07-13-KRK2-huis_aan_huis_evangelisatie-2-FC_webPrivacywetgeving staat evangeliseren niet in de weg

Ook Jos Kardol, veldwerker bij de evangelisatiepost van de Gereformeerde Gemeenten in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn, denkt dat de impact van de uitspraak van het hof voor zijn werk beperkt blijft. „Ons team gaat vrijwel nooit langs de deuren zoals Jehova’s getuigen dat doen. We noteren alleen de gegevens van mensen die daar toestemming voor hebben gegeven.”

De evangelisatiepost in Leidsche Rijn richt zich meer op indirect contact met de buurtbewoners. Zo wordt bijvoorbeeld een buurtbarbecue georganiseerd. „Mensen geven aan of ze willen komen, maar vaak vragen we dan nog heel bewust of we hun naam en adres mogen noteren.” Kardol geeft aan dat er intern nog wordt gewerkt aan het beleid rondom de nieuwe AVG. „We zijn nog volop bezig met het privacyvraagstuk, welke gegevens we vastleggen en hoe we dat doen.”