Evangelist Jan Bayense serveerde vlaai na eerste samenkomst Kerkrade

Evangelist Jan Bayense. beeld Meike Korteweg

Evangelist Jan Bayense van stichting Een Boodschap voor Kerkrade heeft op paaszondag in Kerkrade een eerste samenkomst gehouden. Mét koffie en Limburgse vlaai na afloop.

Van de dertig bezoekers waren er twintig afkomstig uit Kerkrade, zei Bayense dinsdag. De interkerkelijke stichting waarvoor hij werkt, stelt zich ten doel het Evangelie te verkondigen in de mijnstreek en streeft naar gemeentestichting.

Bayense werd twee jaar geleden samen met zijn vrouw vanuit de hersteld hervormde gemeente in Apeldoorn uitgezonden naar de Limburgse stad. Om mensen met het Evangelie in aanraking te brengen, organiseert hij onder meer kinderbijbelclubs, tienerbijbelclubs, een Bijbelintroductiecursus en Bijbelstudiegroepen. Daarnaast heeft er ieder jaar een zomerevangelisatiekamp plaats.

De evangelist had al geruime tijd het verlangen om zondagse samenkomsten te houden. Het viel echter niet mee om een geschikte ruimte te vinden. Vorig jaar zomer kocht hij een woonhuis met een zaaltje erachter. Bayense: „Mijn vrouw en ik zeiden tegen elkaar: „Als er in de eerste samenkomst twee of drie mensen aanwezig zijn, voldoen we aan het quotum dat de Heere Jezus stelt.” Het werden er twintig.

Het echtpaar verzond uitnodigingen naar mensen in de omgeving met wie zij weleens in contact waren geweest. De eerste bijeenkomst werd feestelijk afgesloten met koffie, vlaai en een broodmaaltijd. De evangelist noemt het moment waarop hij voor het eerst de Bijbel opende „heel bijzonder. Het is een groot wonder van de Heere dat Hij hier Zijn Woord verkondigt. Dat Woord zal niet ledig tot Hem terugkeren.”

Tijdens de evangelisatiesamenkomst hanteerde Bayense zo veel als mogelijk een kerkelijke liturgie. Hij sprak de geloofsbelijdenis uit en las de Bijbelgedeelten voor die gewoonlijk worden uitgesproken tijdens votum en groet en de zegen.

Bayense hoopt nu elke zondagmorgen een samenkomst te houden. Hij heeft nog geen idee hoeveel mensen hij structureel kan verwachten. „Ik heb goede hoop dat het er dertien of vijftien zullen zijn. En dat vind ik een prachtig aantal. We zitten hier in een zendingssituatie.”

Het bestuur van stichting Een Boodschap voor Kerkrade onderzoekt of het mogelijk is de te vormen gemeente in Kerkrade een interkerkelijke bedding te geven. De stichting laat zich bij haar activiteiten en toerusting leiden door de Bijbel en de gereformeerde belijdenisgeschriften. De benodigde financiën werft het bestuur onder leden van de Protestantse Kerk, de Gereformeerde Gemeenten, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Hersteld Hervormd Kerk. De bestuursleden zijn eveneens lid van een van deze kerken.